Oppimisosuuskunnat tulevat

Toisen asteen koulutuksen oppilaitokset ovat löytämässä osuustoimintamallin yrittäjyyskasvatuksen välineeksi. Moniin ammatillisiin oppilaitoksiin sekä noin kymmeneen lukioon on perustettu osuuskunta yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimisen alustaksi. Alkujaan Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 1990-luvulla liikkeelle lähtenyt tekemällä oppimisen innovaatio on osoittanut toimivuutensa lukuisissa eri koulutusasteen oppilaitoksissa Suomen lisäksi monissa muissa maissa.

”Lukion opiskelijat työllistyvät moninaisiin työtehtäviin osuuskunnan kautta, ansaitsevat rahaa sekä oppivat tärkeitä yhteistyö- ja työelämätaitoja. Tekemällä oppiminen kehittää luovuutta ja toimii hyvin vastapainona teoreettisille opinnoille. Osuustoiminnallinen yrittäjyys vähentää koulun ja työelämän erillisyyttä”, ilmenee KTT Eliisa Trobergin ja KM, tohtorivalmennettava Pekka Hytinkosken tekemästä tuoreesta selvityksestä, jossa tutkittiin lukioihin perustettujen osuuskuntien toimivuutta yrittäjyyskasvatuksen välineenä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Pellervo-Seura ry:n ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.

Trobergin ja Hytinkosken mukaan osuustoiminta luo pitkäjänteisyyttä yrittäjyyskasvatukseen ja verkostoi koulua moninaisiin sidosryhmiin. Parhaimmillaan lukiot pystyvät osuuskuntansa kautta nostamaan esiin erityispiirteitään ja painotuksiaan, kuten yrittäjyys- tai talouspainotteinen lukio tai ottamaan mukaan myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

 

Tukee uutta opetussuunnitelmaa

Lukion uusi syksyllä 2016 voimaan tuleva opetussuunnitelma edellyttää lukioiden tuottavan oppimiskokemuksia, jotka kannustavat mm. aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseen kriittisyyteen.

Selvityksen mukaan osuustoiminnallinen yrittäjyys soveltuu erinomaisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseen, jos olemassa olevia lukion toimintamalleja uskalletaan täydentää ja muokata eteenpäin.

”Osuustoiminta on yhdessä tekemistä ja yhdessä yrittämistä. Oppimisen näkökulmasta se on tekemällä oppimista. Opiskelu oppilaitososuuskunnassa edistää yhteisöllisyyttä, lisää opiskelumotivaatiota sekä parantaa ylipäätänsä asennetta opiskelua, yrittäjyyttä ja työntekoa kohtaan”, tutkijat toteavat.

Toiminnassa onnistuminen edellyttää osuuskunnan toiminnan hyvää suunnittelua sekä integroimista opetussuunnitelmaan, riittävää määrää sitoutuneita opettajia sekä opiskelijoita, vahvan sidosryhmäverkoston rakentamista sekä kouluttautumista. Samalla on tärkeää pitää kiinni lukion yleissivistävästä tehtävästä ja jo olemassa olevista toimivista rakenteista, vaikka lukio-osuuskuntaa käytettäisiin lukion toimintakulttuuriin muokkaamisessa yhteisöllisempään ja toiminnallisempaan suuntaan.

Selvityksen ydinviesti on, että osuuskunta on moderni yhteisyrittämisen muoto, joka tuottaa lisäarvoa lukio-opetukseen. Se on oivallinen väline yrittäjyyden, työelämätaitojen ja verkostoitumisen oppimiseen – myös osuuskunnan toimintaan ja ohjaukseen perehtyville opettajille ja rehtoreille. Osuuskunnille voisi olla potentiaalia huomattavasti nykyistä useammassa lukiossa. Tulevan lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä ja selkeiden ja helposti saatavilla olevien ohjeistusten avulla näin voi myös tapahtua.

Lisätietoja Eliisa Trobergilta, eliisatroberg@gmail.com, puh. 040 512 3681 ja Pekka Hytinkoskelta, pekka.hytinkoski@helsinki.fi, puh. 044 336 6126.

Tutkimusraporttiin

Katso myös Pekka Hytinkosken blogikirjoitus teemasta.

Jaa artikkeli

Lue myös