Eurooppalaisten nuorten työttömyyteen haetaan tutkimushankkeessa ratkaisuja yrittäjyydestä ja osuustoiminnasta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ryhtyy etsimään ratkaisuja eurooppalaisten nuorten työttömyyteen yrittäjyyden ja osuustoiminnan kautta. Juuri alkaneessa EU:n rahoittamassa Escoop tutkimushankkeessa arvioidaan osuustoimintaan pohjautuvien koulutusohjelmien vaikutusta nuorten työllistymiseen. 

LUT luo hankkeessa arviointimenetelmän erilaisten osuustoimintaa tukevien koulutusten ja kurssien arvioimiseksi. Osuuskuntatoiminnan koulutusohjelmia ja kursseja järjestetään hankkeen kohdemaissa Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa paljon. Kohderyhmänä näissä ohjelmissa on nuoret kouluikäiset aina yliopisto-opiskelijoihin saakka.

”Etelä-Euroopan maissa osuuskuntatoimintaa on huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Siellä on esimerkiksi osuustoimintaperiaatteella toimiva yliopisto, opiskelijaosuuskuntia ja osuuskuntamuotoisia kesäleirejä. Näissä ohjelmissa nuoret oppivat ryhmätyötaitoja, yhteisöllisyyttä ja työelämätaitoja,” kertoo nuorempi tutkija Minna Hämäläinen.

Vaikka kohdemaissa on paljon erilaista toimintaa, niistä on puuttunut ohjelmien arviointi. Ei siis ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, miten hyvin osuustoiminta kohdemaissa oikeasti onnistuu ennaltaehkäisemään nuorisotyöttömyyttä. LUT:n rooli hankkeessa on tunnistaa kohdemaiden eri ohjelmien toimivimmat käytännöt nuorten työllistymisen tukemiseksi. Näiden perusteella hankkeessa luodaan mallikoulutusohjelma, joka pilotoidaan kohdemaissa. Lopputuloksena hankkeessa on toiminallisten osuuskuntakoulutuksien parhaat käytänteet nuorten työllistämiseksi.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä Etelä-Euroopan nuorisotyöttömyyttä. Kohdemaiden nuorisotyöttömyys on todella korkea, paikoittain jopa puolet maan nuorisosta. Kohdemaissa on pitkät perinteet osuustoiminnan käyttämisessä työllisyyden ehkäisemisessä. Niiden tavoitteena on antaa nuorille kesätyöpaikka, jota kautta he saavat työkokemusta, rahaa ja oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

”Liiketoimintamallina osuuskuntatoiminta on nuorille sopiva vaihtoehto, sillä sen toimeenpaneminen ei vaadi isoa pääomaa ja vastuu on rajoitettua. Se perustuu yhteisöön, jolla on samat taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset tavoitteet ja joka jakaa tulokset tasa-arvoisesti,” kertoo Hämäläinen.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.