PTT:n syksyn kansantalouden ennuste: Kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna

PTT:n ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 3,0 prosenttia, ja  kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna. Pellervon taloustutkimuksen ennusteen mukaan ensi vuonna talous kasvaa 2,6 prosenttia. Kasvussa ovat niin vienti, kulutus kuin investoinnitkin. Työllisyyden kasvu on ollut tuotannon kasvua hitaampaa, mutta sekin on nopeutumassa ensi vuonna.

Suotuisat luvut eivät silti tarkoita PTT:n mukaan, että julkiseen talouteen syntyisi vielä uutta jakovaraa. Myös palkankorotusten olisi syytä pysyä maltillisina.

Suomen talous on tänä vuonna kasvanut selvästi ennakoitua vauhdikkaammin. Pellervon taloustutkimus PTT nostaa tämän vuoden kasvuennusteensa 3,0 prosenttiin. Varsinkin viennin yhtäkkinen nopea kasvu on yllättänyt, vaikka sen piristymistä osattiin odottaa. Ennusteen mukaan kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna, jolloin se on 2,6 prosenttia. Vienti vetää, kone- ja laiteinvestoinnit ovat kovassa kasvussa ja yksityinen kulutuskin lisääntyy.

Kasvun nopeutuminen perustuu pitkälti kustannuskilpailukyvyn parantumiseen ja maailmantalouden vetoapuun. Pidemmällä aikavälillä Suomen menestys vaatii kuitenkin tutkimuksen ja tuotekehityksen investointien lisäämistä, sanoo ennustepäällikkö Janne Huovari:

”Olemme jäämässä muiden jalkoihin tutkimuspanostuksissa ja koulutusasteen kehityksessä. Suomi saatiin nousuun keinoilla, joilla pärjätään hetki. Tuleva kehitys riippuu siitä, miten osaaminen saadaan uudelleen kasvuun ja käyttöön.”

Kulutuksen kasvu voimistuu edelleen, kun työllisyystilanne paranee ja palkatkin nousevat. Kotitalouksien kulutus on kuitenkin tuloja suurempaa, mikä näkyy jo nyt paikoin ylivelkaantumisena.

Julkinen talous tasapainottumassa

Talouskasvun ja menoleikkausten myötä julkinen talous tasapainottuu ennakoitua nopeammin. Ensi vuonna julkisen sektorin alijäämä on jo lähellä keskipitkän aikavälin tavoitetta. Janne Huovari muistuttaa, että mitään erityistä jakovaraa tästä ei vielä synny.

”Ei ennen kuin työllisyysastetta nostamalla ja tuottavuutta parantamalla on taloudessa oikeasti siirrytty korkeammalle kasvu-uralle. Julkinen talous on yhä alijäämäinen, ja toistaiseksi kasvun paranemista on syytä pitää väliaikaisena. Se ei anna mahdollisuutta lisätä julkisia menoja. Myös palkankorotusten olisi syytä olla maltillisia, kunnes työttömyys on laskenut.”

Työllisyys kasvaa viiveellä

Tuotannon nopeasta kasvusta huolimatta työllisyys on kohentunut vaisusti. Ennusteen mukaan tilanne on kuitenkin paranemassa, ja työllisyys kasvaa tänä vuonna 20 000 hengellä ja ensi vuonna 35 000:lla.

Kasvun rakenne näkyy työllisyyden kehityksessä. Vuoden 2015 jälkeen työllisyyden kasvu on koskenut pelkästään miehiä, ja kasvu on myös painottunut maakuntiin.

”Yksinkertaistaen syynä on se, että kasvu on suurelta osin ollut perinteisen vientivetoisen teollisuuden ja rakentamisen kasvua. Nämä alat ovat miesvaltaisia, ja teollisuudessa Uudenmaan rooli on pienempi kuin koko taloudessa”, Janne Huovari sanoo.

Pellervon taloustutkimuksen kansantalouden ennuste on kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilta osoitteessa http://www.ptt.fi/ennusteet/kansantalous-ja-asuntomarkkinat.html

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.