Kolme Uudellamaalla toimivaa Osuuspankkia suunnittelevat yhdistymistä

Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Mäntsälän Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä Uudenmaan Osuuspankiksi. Suunnitelman tavoitteena on turvata laajat, kokonaisvaltaiset ja monikanavaiset pankki-, vahinkovakuutus-, varallisuudenhoito- ja kiinteistövälityspalvelut henkilö- ja yritysasiakkaille nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sijainti voimakkaalla kasvualueella vaatii tehokkaan ja vakavaraisen pankin.

Yhdistymistä on valmisteltu pankkien hallituksissa syksyn ajan. Lopullinen päätös yhdistymisestä tehdään 28.2.2019 pankkien edustajistojen kokouksissa. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi toimintansa 1.10.2019. Uusi pankki toimisi yhdentoista Uudenmaan kunnan alueella ja pankin kotipaikka olisi Järvenpää.

”Yhdistymistä on valmisteltu erittäin hyvässä ja yhtenäisessä hengessä. Kaikkien pankkien hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että yhdistyminen olisi ennen kaikkea asiakkaiden ja tämän seutukunnan etu”, sanoo Keski-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Veera Eskelin.

”Yhdistyminen mahdollistaa myös henkilöstön monipuolisen ja laajan kehittymisen sekä avaa hyvät urapolkumahdollisuudet pankin sisällä”, jatkaa Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo.

”Yhdistymisen jälkeen Uudellamaalla toimisi vahva pankki, jonka tekemisen painotukset lähtevät asiakkaiden tarpeista ja jonka tavoitteena on asiakkaiden taloudellinen menestyminen”, lisää Mäntsälän Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi.

Paikallisuus säilyy

Kaikki kolme pankkia ovat vakavaraisia, kasvavia ja hyvässä taloudellisessa kunnossa. Yhdistymisen myötä saavutettava vahvempi riskinkantokyky ja suurempi luotonantokyky mahdollistavat myös isommissa hankkeissa mukana olon, mikä tukee toimialueen taloutta ja elinvoimaa. Uudella pankilla on entistä parempi mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa markkinaa nopeammin.

Yhdistyminen luo edellytykset toimia myös kustannustehokkaammin. Tämä yhdistettynä parhaiden yhteisöllisten käytäntöjen laajentamiseen ja hyödyntämiseen, mahdollistaa kasvavan paikallisen ja yhteisöllisen toiminnan jatkossakin.

Kaikkien yhdistyvien pankkien omistaja-asiakkaat siirtyisivät Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään eli kaikki palvelut kuten tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.

Suunnitelman mukaan asiakkaiden konttoriverkosto säilyisi ennallaan ja kolmen pankin henkilöstö siirtyisi uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Suunnitelmien mukaan uuden yhdistyneen pankin toimitusjohtajaksi tulisi Juhani Rinta-Kartano Keski-Uudenmaan OP:sta ja varatoimitusjohtajaksi Markus Sillanaukee Länsi- Uudenmaan OP:sta. Mäntsälän OP:n toimitusjohtaja Heikki Kananen jatkaisi uudessa pankissa johtajatason tehtävissä.

Uudenmaan Osuuspankin asiakasliiketoiminnan määrä (10/2018) olisi noin 6,8 miljardia euroa, asiakasvarat 3,6 miljardia euroa ja rahoitustoiminta 3,2 miljardia euroa. Sillä olisi 168 000 asiakasta ja yli 87 000 omistaja-asiakasta. Omien varojen määrä olisi 420 miljoonaa euroa. Uudessa pankissa olisi yhteensä 238 työntekijää.

Jaa artikkeli

Lue myös