Opiskelijaosuuskuntaopas saatavilla nyt myös ruotsiksi

Osuustoimintakeskus Pellervo on julkaissut oppaan opiskelijaosuustoiminnasta ruotsiksi. Opas on tiivistelmä suomenkielisestä ”Osuustoiminta oppimismallina yrittäjyyteen” -oppaasta, jonka ovat kirjoittaneet Eliisa Troberg ja Pekka Hytinkoski.

Opas on saatavilla pdf-muodossa tästä.

Svenskspråkig guide för studerandeandelslag publicerades

En svenskspråkig guide för studerandeandelslag, ”Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande” har publicerats av Pellervo Coop Center. Guidens syfte är att fungera som ett hjälpmedel i studerandeandelslagens uppstartsfas och i utvecklingen av verksamheten. Den finskspråkiga guideboken ”Osuustoiminta oppimismallina yrittäjyyteen”, skriven av Eliisa Troberg och Pekka Hytinkoski, ligger som grund för guiden. Den svenskspråkiga guiden är nu tillgänglig på Pellervos hemsida.

Studerandeandelslag sällsynta i svenskspråkiga läroanstalter

I de flesta yrkeshögskolor i Finland, i en stor del av yrkesskolorna och i en del av gymnasierna och universiteten finns det eller har det funnits studerandeandelslag. Av dessa studerandeandelslag finns endast en bråkdel i svenskspråkiga läroanstalter. Med andra ord ligger den svenskspråkiga sidan klart efter den finskspråkiga. Pellervo Coop Center har tagit sig an uppdraget att utveckla den svenskspråkiga studerandekooperationen i Finland.

Miniseminarium diskuterade studerandekooperationens framtid

Den 11.9.2019 ordnade Pellervo Coop Center ett miniseminarium om studerandeandelslag i svenskspråkiga läroanstalter. Under seminariet fick deltagarna lära sig det centrala om studerandekooperation, lyssna på ett konkret exempel och ta del i olika diskussioner om ämnet. Eliisa Troberg, äldre forskare och Pekka Hytinkoski, pedagogisk planerare (Helsingfors universitet, Ruralia-institut) redogjorde kring studerandekooperationens fördelar, utmaningar och utvecklingsbehov samt om handledarens roll i studerandeandelslag. Kari Huhtala, kooperationsdirektör på Pellervo Coop Center och VD för Finlands Svenska Andelsförbund, gav sina synpunkter om ämnet och berättade om Pellervos rådgivande roll. Dessutom fick deltagarna lyssna på Kevin Kluszewski, en av grundarna till studerandeandelslaget Båltsit, som berättade om sina erfarenheter.

Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande (PDF)

Bandningen om miniseminariet finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nVURBtcAKnE

Tilläggsinformation: kari.huhtala@pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.