Uraauurtava tutkimus osuustoiminnasta kestävän kehityksen edistäjänä alkaa – osuuskuntien apua tarvitaan!

Suomen Akatemia on rahoittamassa uutta monivuotista tutkimusprojektia The Challenges and Prospects of Cooperatives in a Globalizing World (Fi. Osuuskuntien haasteet ja mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa). Tarkoituksena on tutkia laajasti ja poikkitieteellisesti osuuskuntia, muun muassa niitä koskevaa sääntelyä, hallinnointia ja rahoitusta.

Projektin johtajana toimii Helsingin yliopiston yksityisoikeuden professori Ville Pönkä ja muina tutkijoina OTT, tutkijatohtori Alexander Gurkov ja VTT, tutkijatohtori Yi Zheng. Tutkimuspaikkana toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, mutta työssä hyödynnetään monipuolisesti oikeustieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä, erityisesti taloustieteellisiä, metodeja.

Yhtenä hankkeen päätavoitteena on myös selvittää, miten osuuskunnat edistävät kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja ovatko ne ovat tässä tehokkaampia kuin osakeyhtiöt. Työn kautta tarkoituksena on lisätä tietoisuutta osuuskunnista, osuuskuntaoikeudesta ja osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä sekä tehdä ehdotuksia siitä, miten osuuskunnat voisivat lisätä kestävän kehityksen edistämispotentiaaliaan.

Tutkimusryhmä on laatinut osuustoiminnallisille yrityksille kyselyn, johon toivotaan vastauksia kaiken tyyppisiltä ja kokoisilta osuustoiminnallisilta yrityksiltä ja kyselyyn voi vastata yhtä hyvin osuuskunnan lakisääteinen edustaja, muu toimihenkilö kuin jäsen/osakaskin.

Osuuskunta - osallistuthan kyselyyn!

On tärkeää, että mahdollisimman moni osuuskunta vastaa kyselyyn ja varmistaa, että oma näkemys ja oman toimialan mahdolliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi. Kyseessä on kansainvälisestikin merkittävä ja uraauurtava tutkimus, johon on tärkeä saada laadukas aineisto.

Vapaamuotoiset vastaukset voi lähettää joko sähköpostitse (yi.zheng@helsinki.fi) tai postitse (Yi Zheng, Yliopistonkatu 3, FI-00014 Helsingin yliopisto) perjantaihin 23.10.2020 mennessä.

Lisäksi on mahdollista sopia, että vastaukset annetaan haastattelumuotoisesti, jolloin keskustelu nauhoitetaan. Mikäli haluatte toimittaa tietoja viimeksi mainitulla tavalla, olkaa yhteydessä Ville Pönkään ja/tai Yi Zhengiin. He antavat myös mieluusti lisätietoja hankkeesta: ville.ponka@helsinki.fi ja  yi.zheng@helsinki.fi

Pellervon puolesta lisätietoja antaa ja kysymyksiä voi esittää vastuullisuusasiantuntija Hanna Muukalle hanna.muukka@pellervo.fi

Tutustu koko tutkimussuunnitelmaan.

Jaa artikkeli

Lue myös

Sijoitusosuuskunta Arvo on matkalla pörssiin

Keski- ja Pohjoispohjanmaalle alueellista elinvoimaa toiminnallaan tavoitteleva osuuskunta tavoittelee osuuksiensa uudeksi kauppapaikaksi Helsingin pörssissä toimivaa First North -listaa. Siitä tulisi tämän markkinaympäristön ensimmäinen osuuskunta.

Uusi terveyskauppojen yhteisö BioPro osuuskunta luottaa kotimaisuuteen, kauppiasvetoisuuteen ja hyvään henkilökohtaiseen palveluun

Suomeen on syntynyt uusi terveyskaupan yhteisö, kun yhdeksän pitkän linjan terveystuotealan yrittäjää perustivat BioPro osuuskunnan. BioPron toiminta käynnistyi Espoossa keväällä 2022, kun ensimmäinen BioPro -nimen alla toimiva myymälä aloitti toimintansa Espoon Lippulaivassa. Tällä hetkellä kauppoja löytyy jo yhteensä 12 eri puolilla Suomea. Tammikuussa 2023 BioPro kauppiaat kokoontuivat osuuskunnan perustamiskokoukseen, jonka jälkeen yhteistoiminta pääsee virallisemmin käyntiin.