Uraauurtava tutkimus osuustoiminnasta kestävän kehityksen edistäjänä alkaa – osuuskuntien apua tarvitaan!

Suomen Akatemia on rahoittamassa uutta monivuotista tutkimusprojektia The Challenges and Prospects of Cooperatives in a Globalizing World (Fi. Osuuskuntien haasteet ja mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa). Tarkoituksena on tutkia laajasti ja poikkitieteellisesti osuuskuntia, muun muassa niitä koskevaa sääntelyä, hallinnointia ja rahoitusta.

Projektin johtajana toimii Helsingin yliopiston yksityisoikeuden professori Ville Pönkä ja muina tutkijoina OTT, tutkijatohtori Alexander Gurkov ja VTT, tutkijatohtori Yi Zheng. Tutkimuspaikkana toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, mutta työssä hyödynnetään monipuolisesti oikeustieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä, erityisesti taloustieteellisiä, metodeja.

Yhtenä hankkeen päätavoitteena on myös selvittää, miten osuuskunnat edistävät kestävää kehitystä yhteiskunnassa ja ovatko ne ovat tässä tehokkaampia kuin osakeyhtiöt. Työn kautta tarkoituksena on lisätä tietoisuutta osuuskunnista, osuuskuntaoikeudesta ja osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä sekä tehdä ehdotuksia siitä, miten osuuskunnat voisivat lisätä kestävän kehityksen edistämispotentiaaliaan.

Tutkimusryhmä on laatinut osuustoiminnallisille yrityksille kyselyn, johon toivotaan vastauksia kaiken tyyppisiltä ja kokoisilta osuustoiminnallisilta yrityksiltä ja kyselyyn voi vastata yhtä hyvin osuuskunnan lakisääteinen edustaja, muu toimihenkilö kuin jäsen/osakaskin.

Osuuskunta - osallistuthan kyselyyn!

On tärkeää, että mahdollisimman moni osuuskunta vastaa kyselyyn ja varmistaa, että oma näkemys ja oman toimialan mahdolliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi. Kyseessä on kansainvälisestikin merkittävä ja uraauurtava tutkimus, johon on tärkeä saada laadukas aineisto.

Vapaamuotoiset vastaukset voi lähettää joko sähköpostitse (yi.zheng@helsinki.fi) tai postitse (Yi Zheng, Yliopistonkatu 3, FI-00014 Helsingin yliopisto) perjantaihin 23.10.2020 mennessä.

Lisäksi on mahdollista sopia, että vastaukset annetaan haastattelumuotoisesti, jolloin keskustelu nauhoitetaan. Mikäli haluatte toimittaa tietoja viimeksi mainitulla tavalla, olkaa yhteydessä Ville Pönkään ja/tai Yi Zhengiin. He antavat myös mieluusti lisätietoja hankkeesta: ville.ponka@helsinki.fi ja  yi.zheng@helsinki.fi

Pellervon puolesta lisätietoja antaa ja kysymyksiä voi esittää vastuullisuusasiantuntija Hanna Muukalle hanna.muukka@pellervo.fi

Tutustu koko tutkimussuunnitelmaan.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.