Findy-osuuskunta yksityisen ja julkisen sektorin teknologiayhteistyön työkaluksi

Vastaperustettu Findy-osuuskunta on uudenlainen yhteistyöverkosto, joka kehittää yleistä, yhteistä ja turvallista vahvistetun datan verkkoa. Mukana ovat  Finanssiala, Kela, Nixu, Nordea, OP Ryhmä, Posti, Teknologiateollisuus, TietoEVRY ja Vastuu Group. Osuuskunnan tehtävänä on kehittää tapaa varmistaa tietojen oikeellisuus sähköisessä asioinnissa. Tavoitteena on edistää eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää datataloutta, lisätä digitalisaatiokyvykkyyttä, sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. 

Findy lisää verkkoasioinnissa tarvittavaa luottamusta, parantaa yksityisen sektorin ja julkishallinnon tuottavuutta, sekä edistää harmaan talouden torjuntaa. Laajamittainen tuotantoverkko ja kaikille avoin järjestelmä avataan näillä näkymin vuoden 2023 aikana.

Findy-osuuskunnan tavoitteena on kuluvan vuoden aikana käynnistää testiverkko, tukea verkon käyttöä lisääviä ekosysteemihankkeita sekä luoda verkkoon liittyviä palveluntarjoajia koskevat säännöt. Toiminta on avointa ja siihen voivat liittyä mukaan kaikki sellaiset organisaatiot, jotka sitoutuvat yhteisesti sovittuihin vastuisiin ja sääntöihin.  

Findyn kaltainen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö digitaalisen luottamuksen saralla on ainutlaatuista maailmassa, ja luottamuksen lisäämiselle on suuri tilaus niin yksityisten ihmisten kuin organisaatioidenkin taholta. 

Ihmiset ja organisaatiot hyödyntävät päivittäin erilaisia kolmannen osapuolen vahvistamia dokumentteja, joiden avulla voidaan todistaa erilaisia tietoja, kuten henkilön ikä, nimi, ammatilliset pätevyydet tai kanta-asiakkuus. Organisaatioiden hyödyntämiä vahvistettuja tietoja ovat mm. organisaatiotunnus, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä finanssipalveluihin liittyvät luvat ja valtuudet. Yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan luottamus perustuu näiden tietojen ja niitä myöntävien organisaatioiden luotettavuuteen. 

“Nykyisinkin sähköinen asiointi onnistuu toki lomakkeita täyttämällä, mutta meillä ei ole aiemmin ollut yleiskäyttöistä tapaa varmistaa syötettyjen tietojen oikeellisuutta. Henkilöitä, organisaatioita ja asioita koskeviin tietoihin ei ole voitu sähköisessä asioinnissa täysin luottaa, mikä on lisännyt vaivaa ja kustannuksia. Haluamme yhdessä ratkaista tämän haasteen uudenlaisella vahvistetun datan Findy-verkolla, joka pohjautuu avoimiin teknologioihin, kansainvälisiin standardeihin ja yhteisiin sopimusmalleihin”, kertoo Juho Malmberg, OP Ryhmän teknologia- ja kehitysjohtaja.

Findy-osuuskunnan tavoitteena on kuluvan vuoden aikana käynnistää testiverkko, tukea verkon käyttöä lisääviä ekosysteemihankkeita, sekä luoda verkkoon liittyviä palveluntarjoajia koskevat säännöt.

Lue lisää:   www.findy.fi

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.