OP:n suuryritystutkimus: Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heiluttavat myös pk-sektoria – 84 % suuryrityksistä kokee painetta uudistaa alihankintaketjujaan

Suuryritysten vastuullisuustavoitteet heijastuvat yhä enemmän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin suuryritysten kokiessa kasvavia paineita päivittää alihankintaketjujaan. OP:n tutkimuksen mukaan suuryritykset ovat nyt valmiita tekemään vastuullisuuden nimissä myös yrityksen talouteen negatiivisesti vaikuttavia toimia.

Suuryritysten vastuullisuustavoitteet aaltoilevat seuraavaksi alihankintaketjuihin ja pk-yrityssektoriin. Näkemystä vahvistaa OP:n suuryritystutkimus, jonka mukaan tutkimukseen vastanneista suomalaisista suuryrityksistä 84 % kokee painetta alihankintaketjujen päivittämiseen uusien vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi.

– Suuryritykset tunnistavat yhä paremmin toimitusketjujen vastuullisuuspuutteista aiheutuvia riskejä ja mainehaittoja, ja alihankintaketjut on siksi otettu tarkempaan tarkasteluun. Esimerkiksi alihankintaketjuille asetettavat nollapäästötavoitteet saattavat yleistyä nopeastikin, kuvailee OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Suuryritysten vastuullisuusvelvoitteet toimivat ajureina myös pk-yrityssektorin vastuullisuuskehityksessä. Pk-yritysten keskuudessa vaatimukset ovat toistaiseksi olleet suuryrityskenttää kevyemmät ja vastuullisuuden konkreettiset toteutumistavat hakevat vielä muotoaan. Alihankintatarjouksiin liitetään kuitenkin yhä useammin vaatimus vastuullisuusraportista tai -sertifioinnista, jolla yritys voi todistaa, että vastuullisuusasiat on huomioitu riittävällä tasolla. Jos näitä ei pystytä toimittamaan, voi pitkäänkin jatkunut asiakassuhde päätyä uudelleen arvioitavaksi.

– Liian nopeisiin ratkaisuihin ei kuitenkaan kannata hypätä. Vastuullisuutta voi olla sopimusten irtisanomisen sijasta se, että suuryritys lähtee tukemaan alihankintaketjunsa yrityksiä kohti kestävämpää liiketoimintaa esimerkiksi asteittaisilla vastuullisuusvelvoitteilla, Keitaanniemi toteaa.

Tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä esimerkiksi Metso Outotec kertoo asiakkaiden odottavan vastuullisuuden huomioimista ja kehittämistä koko globaalissa toimitusketjussa.

– Toimitusketjun vastuullisuus ja ympäristötehokkuus ovat entistä enemmän keskiössä myös Metso Outotecin toimialoilla. Alihankintaketjun vastuullisuuden eteen on tehty töitä jo vuosia. Tavoitteenamme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 % toimittajistamme on asettanut tieteeseen perustuvat päästötavoitteet. Olemme hyvässä asemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä, sillä noin 9 % toimittajistamme on jo sitoutunut siihen, kertoo Metso Outotecin kehitysjohtaja Piia Karhu.

Vastuullisuusvalintoja tehdään myös kasvun ja kannattavuuden kustannuksella

OP:n suuryritystutkimuksen mukaan suomalaiset suuryritykset ovat valmiita entistä järeämpiin toimiin vastuullisuuden nimissä – myös yrityksen kasvun ja kannattavuuden kustannuksella. OP:n suuryritystutkimukseen vastanneista 80 % oli valmiita tekemään vastuullisuuden nimissä ratkaisuja, jotka vaikuttavat yhtiön taloudelliseen kannattavuuteen negatiivisesti. Taloudelliseen kasvuun negatiivisesti vaikuttavia ratkaisuja oli valmis tekemään 70 % yrityksistä.

– Vastuullisuusvalinnoissa ei ole enää kyse pelkästä maineenhallinnasta, vaan pitkäjänteisestä yrityksen arvon kasvattamisesta, missä nähdään myös valtavia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Jopa 97 % tutkimukseen vastanneista yrityksistä näkivät vastuullisuuteen liittyvät teot kasvavana kilpailutekijänä, Keitaanniemi sanoo.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 189 henkilöä yhteensä 119 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Aineisto kerättiin syksyllä 2021, ja tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan 13.1.2022. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimus on toteutettu jo vuodesta 2012 saakka.

Jaa artikkeli

Lue myös

Sijoitusosuuskunta Arvo on matkalla pörssiin

Keski- ja Pohjoispohjanmaalle alueellista elinvoimaa toiminnallaan tavoitteleva osuuskunta tavoittelee osuuksiensa uudeksi kauppapaikaksi Helsingin pörssissä toimivaa First North -listaa. Siitä tulisi tämän markkinaympäristön ensimmäinen osuuskunta.

Uusi terveyskauppojen yhteisö BioPro osuuskunta luottaa kotimaisuuteen, kauppiasvetoisuuteen ja hyvään henkilökohtaiseen palveluun

Suomeen on syntynyt uusi terveyskaupan yhteisö, kun yhdeksän pitkän linjan terveystuotealan yrittäjää perustivat BioPro osuuskunnan. BioPron toiminta käynnistyi Espoossa keväällä 2022, kun ensimmäinen BioPro -nimen alla toimiva myymälä aloitti toimintansa Espoon Lippulaivassa. Tällä hetkellä kauppoja löytyy jo yhteensä 12 eri puolilla Suomea. Tammikuussa 2023 BioPro kauppiaat kokoontuivat osuuskunnan perustamiskokoukseen, jonka jälkeen yhteistoiminta pääsee virallisemmin käyntiin.