Vastaa kyselyyn: tuleeko osuustoiminnan arvoja ja periaatteita muuttaa?

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa osuuskuntaidentiteetin määrittelyyn. Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on aloittanut 2021 arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää tulisiko osuuskunnan määritelmää tai osuustoiminnan periaatteita ja arvoja muuttaa.  ICA teki oman kyselynsä vuosi sitten, mutta Pellervo kartoittaa nyt suomenkielisellä kyselyllään suomalaisten näkemyksiä osuuskuntaidentiteetistä.

Oletko osuuskunnan rivijäsen, vaikutatko osuuskunnan hallinnossa tai johdossa tai työskenteletkö osuuskunnassa? Tämä kysely on juuri sinulle! Sen kautta on tilaisuus jakaa omat näkemykset ja ehdotukset siitä, miten osuuskuntaidentiteettiä voitaisiin vahvistaa ja selkeyttää. Vastaukset ovat tärkeä osa prosessia, sillä ne auttavat muovaamaan tulevaisuuden osuuskuntia ja vahvistamaan niiden roolia yhteiskunnassa. Pellervo käyttää vastauksia muun muassa suomalaisten yhteisen näkemyksen ja oman kannanottonsa muotoilemiseen.

Älä siis jää sivustaseuraajaksi, vaan ota aktiivinen rooli osuuskuntien kehittämisessä! Vastaa kyselyy ja anna panoksesi suomalaisen osuustoiminnan tulevaisuuteen!

  • Kyselyyn vastaaminen kestää 4-7 minuuttia ja se on täysin anonyymiä.
  • Kyselyssä kysytään osuuskuntaidentiteetistä kokonaisuudessaan ja erikseen arvoista sekä jokaisesta 7 periaatteesta
  • Vastausvaihtoehdot ovat: samaa mieltä, eri mieltä, en osaa sanoa. Lisäksi halutessaan voi kirjoittaa vapaaseen kommenttikenttään
  • Vastausaikaa 31.10.2023 asti
  • Vastauksista tehdään kooste kansallisesti osuuskuntien hyödynnettäväksi sekä välitetään osaksi kansainvälistä keskustelua

Osallistu kyselyyn.

Kiitos, että olet osa muutosta!

Identiteetti koostuu seuraavista kolmesta kokonaisuudesta:

Osuuskunnan määritelmä

Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen avulla yhteisiä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja odotuksiaan.

Osuustoiminnan arvot ja eettiset arvot

Omatoimisuus, omavastuu, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus.
Eettiset arvot: rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallisen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen.

Osuustoiminnan periaatteet

1. Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
2. Demokraattinen jäsenhallinto
3. Jäsenten taloudellinen osallistuminen
4. Itsenäisyys ja riippumattomuus
5. Koulutus, oppiminen ja viestintä
6. Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
7. Vastuu toimintaympäristöstä

Jaa artikkeli

Lue myös