Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta on jättänyt listalleottohakemuksen osuuksien listaamiseksi Nasdaq First North markkinapaikalle

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan hallitus on päättänyt hakea Osuuskunnan osuudet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikan Osuuskunnat -segmentille ja Osuuskunta on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle. Edellyttäen, että Osuuskunnan listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Osuuskunnan osuuksilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 20.6.2023. Osuuskunta on laatinut listautumista varten suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkastanut

Arvon toimitusjohtaja Jari Pirinen kommentoi ilahtuneena: ”Olemme Arvossa tyytyväisiä ja helpottuneita, kun listautuminen nyt siintää lähitulevaisuudessa. Uskomme, että First North -markkinapaikalla osuuden hinta asettuu oikeudenmukaiselle tasolle.”

Pirinen korostaa, että Arvon sijoitusstrategia pysyy muuttumattomana listautumisen jälkeenkin.

Arvon hallituksen puheenjohtaja Marjo Kolehmainen kuvailee listautumista historialliseksi hetkeksi: ”Kyseessä on ensimmäinen suomalainen osuuskunta, joka listautuu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle markkinapaikalle.”

”Yhtiömuotona osuuskunnalla on kaksoisrooli harjoittaa liiketoimintaa, mutta olla samalla myös ihmisten yhteisö, johon kohdistuu monenlaisia arvostuksia ja sosiaalisia odotuksia. Osuustoimintayrityksen kaksoisluonne tarkoittaa Arvon kohdalla sitä, että sijoitustoiminnasta haetaan kilpailukykyistä tuottoa, mutta samalla alueellisilla sijoituksilla on suuri painoarvo Osuuskunnan arvomaailman mukaisesti.”

Arvo on alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Alueella tarkoitetaan Arvon perinteistä toiminta-aluetta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Arvo edistää alueellista hyvinvointia kahdella tavalla: kohdistamalla osan sijoituksistaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan talousalueilla toimiviin listaamattomiin yrityksiin ja maksamalla vuosittain suurimman osan tuloksestaan jäsenistölleen osuuskorkoina. Sijoitusyhtiöhistoriansa aikana eli vuodesta 2014 lähtien Arvo on maksanut jäsenilleen osuuskorkoja yhteensä noin 42,4 miljoonaa euroa.

Arvo edistää alueellista hyvinvointia ja avaa samalla omistajilleen ovia lupaaviin yrityksiin, jotka muuten jäisivät sijoittajien ulottumattomiin. Osuuskunnan sijoitusstrategian mukaiset maantieteelliset rajaukset mahdollistavat valitun toiminta-alueen yrityskentän syvällisemmän tuntemisen. Arvo on laajasti verkostoitunut etenkin perinteisellä toimialueellaan Keski- ja Pohjois-Pohjoismaalla. 

Alueellisten sijoitusten lisäksi Arvolla on valtakunnallisten ja finanssisijoitusten salkut. Valtakunnallisesta sijoitustoiminnasta osuuskunta hakee kokonaisvarallisuuden hoitoon lisätuottoja, vuotuista kassavirtaa ja riskin hajautusta. Finanssisijoitukset sen sijaan monipuolistavat osaltaan sijoitussalkkua tarjoten kokonaisuuteen hajautusta ja kassavirtatuottoa. Tällainen sijoitusjakauma mahdollistaa osuuskunnan mukaan sen, että samalla kun merkittävä osa varoista on alueellisen sijoitustoiminnan käytössä, loput kerryttävät kassavirtaa vuotuista voitonjakoa varten.

Tilikauden lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitusvarallisuus muodostui tasearvoin mitaten finanssisijoituksista (57 %), alueellisista sijoituksista (19 %) ja valtakunnallisista sijoituksista (24 %).

Arvon omistavat sen noin 24 000 jäsentä ja Osuuskunnan pitkä historia ulottuu yli 100 vuoden taakse.

Arvon tiedote ja lisätiedot

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.