Atria on laajentanut vastuullisuusohjelmaansa tavoitteena koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen

Atria on asettanut tavoitteekseen olla vastuullisuuden edelläkävijä. Ilmastonmuutoksen takia Atrian tärkein tavoite tänään on hiilineutraali ruokaketju. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Atria on laajentanut vastuullisuusohjelmaansa, ja tavoitteena on koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen. Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä työtä.

– Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla vastuullisuuden edelläkävijä alallamme. Jotta saavutamme tämän tavoitteen, olemme päivittäneet ja laajentaneet vastuullisuusstrategiaamme koskemaan koko arvoketjua. Jatkossa kehitämme vastuullisuutta yhä enemmän yhteistyössä toimitusketjumme kumppanien kanssa. Mahdollistamme kestäviä valintoja kuluttajille ja asiakkaille sekä edistämme yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia, kertoo Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

– Olemme sitoutuneet kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi), jonka avulla vastuullistyömme sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 astetta. Tämän sitoumuksen myötä koko Atrian tuotantoketju otetaan paremmin mukaan ilmastotyöhön ja saamme tieteellisen kansainvälisen viitekehyksen työllemme, sanoo Merja Leino.

– Avoimuus ja läpinäkyvyys on meille tärkeää. Haluamme antaa kuluttajille ja asiakkaille yhä tarkempaa tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista ja eläinten hyvinvoinnista koko tuotantoketjussa, jatkaa Merja Leino.

Atria on viimevuosina panostanut vahvasti uusiutuvaan energiaan, eläinten hyvinvointiin ja tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaan. Jo kymmenen vuotta sitten Atria toi kauppoihin tilajäljitettävät kanatuotteet ja sen jälkeen laajensi jäljitettävyyden myös possu- ja nautatuotteisiin. Atria on käynnistänyt aurinkosähköpuiston laajennushankkeen Nurmon tehtaan yhteyteen, ja toi ensimmäisenä maailmassa kana- ja possupakkauksiin tuotekohtaisen hiilijalanjälkimerkinnän.

Maapallo, ruoka ja ihmiset

Atria kehittää vastuullisuuttaan kolmen painopisteen kautta: Maapallo, Ruoka ja Ihmiset. Atria vastaa osaltaan aikamme isoihin haasteisiin, ja tekee työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Atria panostaa uusiutuvan energian ratkaisuihin, ja kiinnittää huomiota ihmisoikeuskysymyksiin. Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan Atrian koko ruokaketjussa, todistetusti. Tuotteiden matka pellolta pöytään on täysin avoin ja läpinäkyvä.

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.