Atria on laajentanut vastuullisuusohjelmaansa tavoitteena koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen

Atria on asettanut tavoitteekseen olla vastuullisuuden edelläkävijä. Ilmastonmuutoksen takia Atrian tärkein tavoite tänään on hiilineutraali ruokaketju. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Atria on laajentanut vastuullisuusohjelmaansa, ja tavoitteena on koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen. Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä työtä.

– Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla vastuullisuuden edelläkävijä alallamme. Jotta saavutamme tämän tavoitteen, olemme päivittäneet ja laajentaneet vastuullisuusstrategiaamme koskemaan koko arvoketjua. Jatkossa kehitämme vastuullisuutta yhä enemmän yhteistyössä toimitusketjumme kumppanien kanssa. Mahdollistamme kestäviä valintoja kuluttajille ja asiakkaille sekä edistämme yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia, kertoo Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

– Olemme sitoutuneet kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi), jonka avulla vastuullistyömme sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 astetta. Tämän sitoumuksen myötä koko Atrian tuotantoketju otetaan paremmin mukaan ilmastotyöhön ja saamme tieteellisen kansainvälisen viitekehyksen työllemme, sanoo Merja Leino.

– Avoimuus ja läpinäkyvyys on meille tärkeää. Haluamme antaa kuluttajille ja asiakkaille yhä tarkempaa tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista ja eläinten hyvinvoinnista koko tuotantoketjussa, jatkaa Merja Leino.

Atria on viimevuosina panostanut vahvasti uusiutuvaan energiaan, eläinten hyvinvointiin ja tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaan. Jo kymmenen vuotta sitten Atria toi kauppoihin tilajäljitettävät kanatuotteet ja sen jälkeen laajensi jäljitettävyyden myös possu- ja nautatuotteisiin. Atria on käynnistänyt aurinkosähköpuiston laajennushankkeen Nurmon tehtaan yhteyteen, ja toi ensimmäisenä maailmassa kana- ja possupakkauksiin tuotekohtaisen hiilijalanjälkimerkinnän.

Maapallo, ruoka ja ihmiset

Atria kehittää vastuullisuuttaan kolmen painopisteen kautta: Maapallo, Ruoka ja Ihmiset. Atria vastaa osaltaan aikamme isoihin haasteisiin, ja tekee työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Atria panostaa uusiutuvan energian ratkaisuihin, ja kiinnittää huomiota ihmisoikeuskysymyksiin. Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan Atrian koko ruokaketjussa, todistetusti. Tuotteiden matka pellolta pöytään on täysin avoin ja läpinäkyvä.

Jaa artikkeli

Lue myös

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suuryrityksiltä ja finanssialalta välittömiä toimia – OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.

Metsä Groupin Kuura-tekstiilikuitu sai tärkeän tunnustuksen vastuullisuusarvioinnissa

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan havusellusta valmistettu Kuura-tekstiilikuitu saavutti "Green Shirt” -luokituksen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestö Canopyn auditoinnissa. Järjestön vuosittainen Hot Button Ranking -luokitus on vakiintunut työkalu, jota käytetään globaalissa tekstiili- ja muotiteollisuudessa arvioitaessa puupohjaisten tekstiilikuitujen vastuullisuutta.

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.