Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy valmiina lisäämään kotimaista biokaasuntuotantoa

Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen tähän mennessä suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamista Pohjois-Savoon. Edellytyksenä biokaasuntuotantoon investoimiselle on biokaasun koko arvoketjun kannattavuuden parantaminen, erityisesti biokaasun käytön yleistyminen raskaassa liikenteessä.

Yhteisyritys yhdistää ainutlaatuisella tavalla koko arvoketjun maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon, nesteytykseen sekä jakeluun. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta.

”Ilmastotoimien ohella meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla ja lannoitteiden, energian ja rehun hinnat nousevat edelleen. Maailmanpoliittinen tilanne kääntää katseet myös energiaomavaraisuuteen. Kotimaisen biokaasun tuotannon ja käytön lisääminen ratkoo kaikkia näitä haasteita”, sanoo yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtajana toimiva, Valion vastuullisuudesta ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Teresa Laimio.

St1:n ja Valion yhteisyrityksen tavoitteena on rakentaa 8–10 tuotantolaitoskokonaisuutta biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tavoitteena on yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi neljäsosaa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. St1 tulee jakelemaan biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta.

”Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittäviä panostuksia niin biokaasun raaka-aineen tarjonnan varmistamiseen, investointien tukemiseen kuin biokaasun liikennekäytön lisäämiseen. Oleellista on myös luoda kannusteet liikennöitsijöille kaasukäyttöisen kaluston investointeihin, sillä tavoite edellyttää 6000–8000 biokaasurekkaa liikenteessämme vuoteen 2030 mennessä. Biokaasun käytöllä raskaassa liikenteessä voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä ja biokaasun rooli on keskeinen myös St1:n omassa energiatransitiossa”, kertoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan laitoksen vuosituotantokapasiteetiksi on suunniteltu 125 GWh ja tavoitteena on, että se aloittaa toimintansa vuoteen 2026 mennessä. Suunniteltu tuotantokapasiteetti on poikkeuksellisen suuri. Alustavien selvitysten perusteella mukana voisi olla noin 330 maatilaa. Mittakaavan myötä myös ilmastovaikutukset ovat merkittävät. Laitoksen vuosituotannon on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 71 000 tonnia vuodessa, ja vähennykset kohdentuvat sekä liikenteen että maatalouden sektoreille. Laitoskokonaisuus vähentää fossiilisen dieselin käyttöä vuodessa noin 11,7 miljoonaa litraa eli 117 000 MWh:n verran.

Biokaasu pienentää myös maatalouden päästöjä ja tuo suoria hyötyjä maatiloille

Tilat ovat maantieteellisesti hajallaan ja siksi lannan ja ylijäämänurmen tehokas kerääminen ja hyödyntäminen on tällä hetkellä haaste. Suomen Lantakaasun innovoima hybridituotantomalli tuo tämän energiantuotantopotentiaalin käyttöön: maatalouden syötteet kiertävät biokaasulaitoksella ja palautuvat pelloille mahdollistaen uusiutuvan energian talteenoton sekä ravinteiden palautumisen kasvien käyttöön. Tällä kiertolannoitteella voidaan vähentää voimakkaasti kallistuneiden, fossiilisista raaka-aineista tuotettujen lannoitteiden käyttöä.

”Tavoitteena on, että tilat pääsevät mukaan matalalla kynnyksellä. Lannan hyödyntäminen biokaasun tuotannossa vähentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset. Valion ilmasto-ohjelman tavoitteena on maidon hiilijalanjäljen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä”, Valion ilmasto-ohjelman johtaja Juha Nousiainen kertoo.

Lue lisää, tiedote 16.6.2021: Valio ja St1 tuottamaan biokaasua lannasta − uusi pelinavaus liikenteen päästöjen pienentämiseksi

Jaa artikkeli

Lue myös

Lisää uusiutuvaa energiaa: 10 000 uutta aurinkopaneelia S-ryhmän toimipaikkoihin

S-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja kuluttaja. Tällä hetkellä noin 100 000 aurinkopaneelia tuottaa S-ryhmän myymälöihin, hotelleihin ja logistiikkakeskuksiin sähköä eri puolilla maata. S-ryhmän toimipaikkoihin eri puolilla Suomea aiotaan rakentaa lähes 10 000 uutta aurinkopaneelia tänä vuonna. Kesähelteillä paneelit voivat tuottaa hetkellisesti koko myymälän tarvitseman sähkön. Kaupparyhmän omat tuulivoimalat tuovat kuitenkin eniten virtaa.

Arinalta jälleen 50 000 € pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan

Arina on jakanut vuodesta 2013 alkaen vuosittain 50 000 € lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Tukea ovat voineet hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt sekä muut yhteisöt, jotka kohdentavat tuen lasten ja nuorten toimintaan. Tänä keväänä ehdokkaiksi äänestykseen hyväksyttiin yhteensä 102 yhteisöä.

Osuuskunta Maitomaa tuo hiilijalanjäljet maitohyllyille ensimmäisenä Suomessa

Savolainen Maitomaa jatkaa ponnistelujaan kestävämmän maidontuotannon puolesta painamalla maitojensa tuotekohtaiset hiilijalanjäljet tölkkeihin ensimmäisenä meijerinä Suomessa. Merkinnän on tarkoitus auttaa kuluttajia arvioimaan, mistä omien ruokavalintojen kasvihuonekaasupäästöt koostuvat, mutta myös kertoa työstä, jota meijerillä tehdään hiilijalanjäljen pienentämiseksi.Pakkausmuutoksellaan meijeri haastaa myös muita toimijoita päästöavoimuuteen.

Valiolta uusi taloudellinen kannustin maitotilayrittäjille: tavoitteena lisätä lehmien laidunnusta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia

Valio uudistaa 1.5.2023 maitotilojen vastuullisuusohjelman. Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen hintalisää lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä ja tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Uudistus on merkittävä myös maatalouden isossa kuvassa, sillä noin 80 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta on Valion vastuullisuusohjelman piirissä. Uudistuksen jälkeen Valio maksaa lainsäädännön vaatimukset ylittävistä toimenpiteistä lähes 50 miljoonaa euroa omistajilleen eli osuuskuntien kautta maitotiloille.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Sivuston evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat erilaisia tietoja laitteestasi; esimerkiksi selaimen kielen, laitteen sijainnin ja tekniset ominaisuudet.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuun tarkoitukseen.

PHPSESSID, wordpress_test_cookie, tk_tc, tk_ai, gdpr[consent_types], gdpr[allowed_cookies]

Google Analytics -evästeet

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten sivustoa käytetään ja miten voimme parhaiten tarjota käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja.

_ga, _gid
_ga, _gid