Valio ja Pelastakaa Lapset käynnistävät pitkäjänteisen yhteistyön Ukrainan sodasta kärsivien lapsiperheiden auttamiseksi

Ukrainan aseellinen konflikti on asettanut maan 7,5 miljoonaa lasta vakavaan vaaraan. Yli puolet lapsista on joutunut pakomatkalle. Lapset ja heidän perheensä ovat akuutin avun tarpeessa niin Ukrainassa kuin maissa, joihin he ovat paenneet. Valio ja Pelastakaa Lapset käynnistävät kolmivuotisen yhteistyön Ukrainan sodasta kärsivien lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi.

Ukrainassa asuvat lapset ovat sodan vuoksi välittömässä vaarassa. Hyökkäyksiä kohdistetaan enenevässä määrin kouluihin ja sairaaloihin, ja pommitukset ovat aiheuttaneet valtavaa tuhoa monessa kaupungissa. Jo lähes kaksi miljoonaa ukrainalaista lasta on joutunut pakenemaan kotimaastaan ja pahimmillaan lapset joutuvat pakomatkalle ilman huoltajaa. Lapset ja heidän perheensä ovat vaarassa haavoittua ja kuolla. Lisäksi he kärsivät elämän perusasioiden, kuten ruoan, juoman ja terveydenhoidon puutteesta.

”Avustustyö Ukrainassa ja maissa, joihin Ukrainasta paetaan, on pystyttävä järjestämään laajamittaisesti, tilanneherkästi ja ammattimaisesti. Avustustyön on jatkuttava pitkäkestoisesti ja sen onnistuminen varaa vahvasti lahjoituksiin. Valion kolmivuotinen sitoutuminen Pelastakaa Lapsen kumppaniksi ja 250 000 euron lahjoitus Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseen on erittäin merkittävä – olemme heille syvästi kiitollisia”, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

”Suomesta käsin tehokkain keino osallistua avustustoimintaan on rahalahjoitus. Tavarahankinta on kustannustehokkaita tehdä keskitetysti mahdollisimman läheltä kriisialuetta. Tavaralahjoitusten haasteena on, että esimerkiksi lastenruokien luovuttamiseen liittyvä tiukka lainsäädäntö voi vaikeuttaa elintarvikelahjoitusten toimittamista sota- ja kriisialueille. Valion tekemällä rahalahjoituksella pystymme parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan lapsia ja perheitä sekä kohdentamaan apua sellaisiin tukimuotoihin ja kohteisiin, johon sitä akuutisti tarvitaan, Markkula-Kivisilta lisää. 

Valio auttaa Ukrainan sodan uhreja kolmivuotisella kumppanuudella 

Valio haluaa tehdä pitkäjänteistä työtä sodan uhrien auttamiseksi ja lahjoittaa Pelastakaa Lapset ry:lle yhteensä 250 000 euroa kolmen vuoden aikana.

”Toivomme, että sotatoimet Ukrainassa päättyisivät mahdollisimman pian. Ukrainalaiset ja erityisesti lapset ja heidän perheensä tulevat tarvitsemaan apua kuitenkin vielä pitkään. Jälleenrakennus ja ihmisten auttaminen tulee vaatimaan aikaa, ja olemmekin sitoutuneet auttamaan ukrainalaisia lapsia pitkäaikaisesti. Halusimme valita yhteistyökumppaniksi kokeneen kansainvälisen hätäavun toimijan, sillä heillä on paras tieto ja taito Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi”, kertoo Valion vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Teresa Laimio.

“Järjestö toimii niin Ukrainassa kuin maissa, joihin Ukrainasta paenneet saapuvat. Myös täällä Suomessa Pelastakaa Lapset on jo käynnistänyt avustustoimet Ukrainasta paenneiden lapsiperheiden auttamiseksi”, Teresa Laimio sanoo.

Pelastakaa Lapset ry:n tuki tavoittaa perheet useassa maassa 

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien. Järjestö tarjoaa niin Ukrainassa kuin lähialueen maissa, elämää pelastavaa humanitaarista apua lapsille ja heidän perheilleen. Järjestö jakaa perheille välttämättömiä tarvikkeita, kuten peittoja, lämpimiä vaatteita ja hygieniapakkauksia sekä huolehtii lapsista, jotka ovat joutuneet eroon vanhemmistaan ja järjestää psykososiaalista tukea sodan traumatisoimille lapsille. Järjestö mahdollistaa lasten paluun kouluun perustamalla tilapäisiä oppimiskeskuksia ja tarjoamalla koulutarvikkeita. Järjestö on myös valmiudessa kunnostamaan ukrainalaisia kouluja ja päiväkoteja heti kun turvallisuustilanne sen sallii. 

Pelastakaa Lapset työskentelee myös Ukrainasta Suomeen paenneiden lasten ja heidän perheidensä parissa. Pelastakaa Lapset ylläpitää mm. vastaanottokeskuksissa lapsiystävällisiä tiloja, jotka tarjoavat sotaa paenneille lapsille turvallisen paikan leikkiä ja olla lapsi. Ensimmäiset lapsiystävälliset tilat ovat jo toiminnassa esimerkiksi Helsingin Länsisatamassa. Pelastakaa Lapset varautuu laajentamaan tukeaan Suomessa tilanneherkästi esimerkiksi turvaamalla perheiden tarvitsemat välttämättömät perustarpeet.  

Jaa artikkeli

Lue myös

Lisää uusiutuvaa energiaa: 10 000 uutta aurinkopaneelia S-ryhmän toimipaikkoihin

S-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja kuluttaja. Tällä hetkellä noin 100 000 aurinkopaneelia tuottaa S-ryhmän myymälöihin, hotelleihin ja logistiikkakeskuksiin sähköä eri puolilla maata. S-ryhmän toimipaikkoihin eri puolilla Suomea aiotaan rakentaa lähes 10 000 uutta aurinkopaneelia tänä vuonna. Kesähelteillä paneelit voivat tuottaa hetkellisesti koko myymälän tarvitseman sähkön. Kaupparyhmän omat tuulivoimalat tuovat kuitenkin eniten virtaa.

Arinalta jälleen 50 000 € pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan

Arina on jakanut vuodesta 2013 alkaen vuosittain 50 000 € lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Tukea ovat voineet hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt sekä muut yhteisöt, jotka kohdentavat tuen lasten ja nuorten toimintaan. Tänä keväänä ehdokkaiksi äänestykseen hyväksyttiin yhteensä 102 yhteisöä.

Osuuskunta Maitomaa tuo hiilijalanjäljet maitohyllyille ensimmäisenä Suomessa

Savolainen Maitomaa jatkaa ponnistelujaan kestävämmän maidontuotannon puolesta painamalla maitojensa tuotekohtaiset hiilijalanjäljet tölkkeihin ensimmäisenä meijerinä Suomessa. Merkinnän on tarkoitus auttaa kuluttajia arvioimaan, mistä omien ruokavalintojen kasvihuonekaasupäästöt koostuvat, mutta myös kertoa työstä, jota meijerillä tehdään hiilijalanjäljen pienentämiseksi.Pakkausmuutoksellaan meijeri haastaa myös muita toimijoita päästöavoimuuteen.

Valiolta uusi taloudellinen kannustin maitotilayrittäjille: tavoitteena lisätä lehmien laidunnusta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia

Valio uudistaa 1.5.2023 maitotilojen vastuullisuusohjelman. Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen hintalisää lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä ja tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Uudistus on merkittävä myös maatalouden isossa kuvassa, sillä noin 80 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta on Valion vastuullisuusohjelman piirissä. Uudistuksen jälkeen Valio maksaa lainsäädännön vaatimukset ylittävistä toimenpiteistä lähes 50 miljoonaa euroa omistajilleen eli osuuskuntien kautta maitotiloille.