Yhteiskunnallinen Yritys -merkki Myyräncoloa ylläpitävälle Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalolle

Vantaan Myyrmäessä toimivalle Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalolle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Myyräncolo on Vantaan Myyrmäessä toimiva kulttuuritalo, jossa on vuokralaisina noin 80 kulttuurialan yrittää, ammatinharjoittajaa sekä muuta toimijaa. Talosta löytyy muun muassa nykytanssiteatteri, jazz klubi, rock klubi, galleria, kolme radioasemaa, tapahtuma- ja äänentoistoalan yrityksiä, tapahtumakaluston lainaamo, graafikoita, muusikoita sekä kuvataiteilijoita.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Myyräncolon myötä ”lähiövyöhykkeelle” on saatu aktiviteettejä, joita normaalisti on totuttu näkemään vain Helsingin seudun kantakaupungissa ja sen välittömässä läheisyydessä. Yhteiskunnallinen Yritys -merkillä haluamme nostaa esille kulttuuriyrittäjyyden ja asukaslähtöisen kulttuuritoiminnan merkitystä lähiöiden elinvoimalle, toteaa Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalon asiamies Petteri Niskanen.

– Myyräncolo edistää kulttuurialan yrittäjyyttä ja toimijuutta lähiöissä tarjoamalla edullisia toimitiloja sekä rakentamalla verkostoitumisen mahdollistavan yhteisön. Myyräncolo pyrkii edistämään myös pitkäaikaistyöttömien nuorten sekä vajaatyökykyisten työllistymistä, mikä on hienoa yhteiskunnallista työtä, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalo ylläpitää kulttuuriyrittäjyyskeskus Myyräncoloa Vantaan Myyrmäessä. Vuodesta 2018 toiminnassa olleessa Myyräncolossa toimi noin 80 kulttuurialan yritystä sekä muuta toimijaa, joiden työllistävä vaikutus on runsaat 100 henkilötyövuotta. www.myyrancolo.fi.

Jaa artikkeli

Lue myös

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.