Yhteiskunnallinen Yritys -merkki Myyräncoloa ylläpitävälle Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalolle

Vantaan Myyrmäessä toimivalle Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalolle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Myyräncolo on Vantaan Myyrmäessä toimiva kulttuuritalo, jossa on vuokralaisina noin 80 kulttuurialan yrittää, ammatinharjoittajaa sekä muuta toimijaa. Talosta löytyy muun muassa nykytanssiteatteri, jazz klubi, rock klubi, galleria, kolme radioasemaa, tapahtuma- ja äänentoistoalan yrityksiä, tapahtumakaluston lainaamo, graafikoita, muusikoita sekä kuvataiteilijoita.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Myyräncolon myötä ”lähiövyöhykkeelle” on saatu aktiviteettejä, joita normaalisti on totuttu näkemään vain Helsingin seudun kantakaupungissa ja sen välittömässä läheisyydessä. Yhteiskunnallinen Yritys -merkillä haluamme nostaa esille kulttuuriyrittäjyyden ja asukaslähtöisen kulttuuritoiminnan merkitystä lähiöiden elinvoimalle, toteaa Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalon asiamies Petteri Niskanen.

– Myyräncolo edistää kulttuurialan yrittäjyyttä ja toimijuutta lähiöissä tarjoamalla edullisia toimitiloja sekä rakentamalla verkostoitumisen mahdollistavan yhteisön. Myyräncolo pyrkii edistämään myös pitkäaikaistyöttömien nuorten sekä vajaatyökykyisten työllistymistä, mikä on hienoa yhteiskunnallista työtä, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Osuuskunta Myyrmäen kulttuuritalo ylläpitää kulttuuriyrittäjyyskeskus Myyräncoloa Vantaan Myyrmäessä. Vuodesta 2018 toiminnassa olleessa Myyräncolossa toimi noin 80 kulttuurialan yritystä sekä muuta toimijaa, joiden työllistävä vaikutus on runsaat 100 henkilötyövuotta. www.myyrancolo.fi.

Jaa artikkeli

Lue myös

S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. 

Onko yritysten nettovaikuttavuutta mahdollista laskea?

Tämän vuoden Osuustoiminta-lehden Vuosikirjassa käytimme ensimmäistä kertaa Upright Projectin nettovaikuttavuusdataa yritysten vertailemiseen. Malli on nimittäin hyvin kiinnostava ja erityisesti sijoittajat, mutta myös monet suuret suomalaiset yritykset käyttävät sitä jo oman toimintansa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten esille tuomiseen ja arviointiin. Mistä Uprightin nettovaikuttavuudessa on kysymys?

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen.