OP Ryhmä ja WWF aloittavat yhteistyön luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Kolmivuotinen laaja yhteistyö WWF:n kanssa on osa OP Ryhmän luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tähtäävää vastuullisuustyötä. 

Kestävä talous on riippuvainen hyvinvoivasta luonnosta. OP Ryhmä ja WWF aloittavat kolme vuotta kestävän yhteistyön ja tekevät yhdessä tekoja Suomen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa turvata lähiluontoa innostamalla ihmiset toimimaan sen hyväksi. 

– Suurin osa OP Ryhmän aiheuttamista luontovaikutuksista syntyy yritysasiakkaiden liiketoiminnan kautta. Suomen suurimpana finanssialan toimijana näemme tärkeäksi panostaa oman ja asiakkaidemme työn lisäksi yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kestävä talous on vahvasti riippuvainen hyvinvoivasta luonnosta. Kumppanuus WWF:n kanssa on osa loppuvuodesta 2023 julkaisemamme luonnon monimuotoisuustiekartan toteuttamista, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Yhteistyöllä kohti vieraslajien torjuntaa ja pölyttäjähyönteisten elinolosuhteiden parantamista

Pölyttäjillä on tärkeä merkitys ekosysteemien toiminnassa ja esimerkiksi ruuan tuotannossa. Noin 75 prosenttia maapallon viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä satojen varmistamiseksi. Pölyttäjien määrä on kuitenkin vähentynyt maailmanlaajuisesti, mikä on vakava uhka luonnolle ja ihmisille. Suomessa etenkin monet niityillä ja laidunmailla elävät lajit ovat taantuneet. WWF:n mukaan kaikki toimet pölyttäjien auttamiseksi ovat tarpeellisia.  

– Yhteistyössä OP:n kanssa haluamme tarjota erilaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää luonnon monimuotoisuutta omassa lähiympäristössään. Tekoja tarvitaan, sillä luonnon monimuotoisuus heikkenee Suomessakin hälyttävää tahtia, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Vuonna 2023 Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä OP:n omistaja-asiakkaista 14 prosenttia valitsi lähiluonnon hyväksi tehtävät teot ja 14 prosenttia ilmastonmuutosta hillitsevät paikalliset teot tärkeimmäksi paikalliseksi vastuullisuusteoksi. OP Ryhmän ja WWF:n kumppanuus tukee pitkäjänteistä työtä, jonka päämääränä on luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyön konkreettisia askeleita ovat esimerkiksi haitallisten vieraslajien torjuntaan tähtäävät toimet sekä pölyttäjähyönteisten elinolosuhteiden parantaminen eri keinoin. Kumppanuus ja tarkemmat teot tarkentuvat kevään aikana. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.