Omillaan osuuskunta toiminut jo vuoden

21.8.2019

Omillaan osuuskunnan perustamisesta tulee 21. elokuuta kuluneeksi vuosi.

Osuuskuntien tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä ja ilmoitettava kaupparekisteriin

9.8.2019

Osuuskunnilla on ollut 1.1.2019 alkaen velvollisuus rekisteröidä ja ylläpitää rekisteriä osuuskunnan tosiasiallisista edunsaajista. Luetteloon merkitään nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Laura Pentzin aloitti palveluassistenttina Osuustoimintakeskus Pellervossa

7.8.2019

Laura Pentzin on valittu Pellervon palveluassistentiksi. Hän aloitti työssään 1.8. ja tulee syksyllä hoitamaan Pellervon jäsenpalveluita, luottamushallinnon palveluita sekä koulutusassistentin tehtävät PI-johtamiskoululle.

MMM Sari Järvinen Maatilan Pellervon toimituspäälliköksi

1.8.2019

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sari Järvinen on valittu Pellervo-Media Oy:n julkaiseman maa- ja metsätaloustuottajien ammattilehden Maatilan Pellervon ja sen Eläin-liitteen toimituspäälliköksi.

Arvot, kaverit ja bisnes – onko yhteisyrittäjyys työelämän uusi suunta? -keskustelutallenne nyt katsottavissa

20.7.2019

Osuustoimintakeskus Pellervo on tänä kesänä mukana SuomiAreenassa Porissa. Meidät löytää kansalaistorilta koko viikon. Keskustelutilaisuutemme järjestetään perjantaina 19.7.

Osuustoiminta-lehden keskinäisyys-numero vapaasti luettavissa

20.6.2019

Osuustoiminta-lehden keskinäisyys-numeron 6/18 menekki on ollut hyvä ja sen painos on loppu. Suuren kysynän vuoksi se on vapautettu luettavaksi vapaasti e-lehti alustalla.

SuomiAreena-keskustelu: Arvot, kaverit ja bisnes – onko yhteisyrittäjyys työelämän uusi suunta?

19.6.2019

Työelämän muuttuessa myös yrittäjyys muuttuu ja pienten yritysten merkitys työllistäjänä lisääntyy. Vaan missä kasvaa uusia yrittäjiä ja millaisia he ovat?

Osuustoimintakeskus Pellervon Näkökulma -videolla Vesa Kauniston katsaus kesän kuulumisiimme

17.6.2019

Näkökulma -videosarjalla Osuustoimintakeskus Pellervon hallinnon edustajat kertovat kuulumisistamme esimerkiksi hallituksen kokousten jälkeen. Videolla hallituksen jäsen Vesa Kaunisto antaa katsauksen kesäkuunkuun hallituksen kokouksen ajankohtaisiin asioihin.

Risto Lahti Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan toimitusjohtajaksi

14.6.2019

Elintarviketieteiden kandidaatti Risto Lahti (28) Ilmajoelta on valittu tänään Atrian pääomistajien Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan yhteiseksi toimitusjohtajaksi. Valinnan tekivät osuuskuntien hallintoneuvostot Jyväskylässä. Risto Lahti aloittaa tehtävässään 1.8.2019. Risto Lahti on […]

Maisterintutkielma tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisestä

13.6.2019

Eveliina Kokkoniemen pro gradu -tutkielma ”Suomalaisten tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisen syyt ja tavoitellut edut” valottaa uudella tavalla yhtiöittämisen taustoja ja mahdollisia hyötyjä. Aihetta on tutkittu maailmanlaajuisesti varsin vähän, Suomessa ei lainkaan. Kokkoniemen tapaustutkimus, jossa on käytetty haastattelumetodia, tuo kysymykseen lisäymmärrystä.

Ruotsin osuuskunnille ja keskinäisille yhtiöille hallintokoodi

12.6.2019 | KARI HUHTALA

Ruotsissa on äskettäin julkaistu uusi hallintokoodi, jonka avulla halutaan lisätä jäsenten ja muun yhteiskunnan tietämystä osuuskunnista ja keskinäisistä yrityksistä.

Hannes Gebhardin rahasto myönsi apurahoja

7.6.2019

Osuustoimintakeskus Pellervon hallitus myönsi 5.6. pitämässään kokouksessa apurahoja Hannes Gebhardin rahastosta.

Markku Iivonen Maitomaan toimitusjohtajaksi

3.6.2019

Osuuskunta Maitomaa tiedotti, että sen toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Markku Iivonen. Hän siirtyy Maitomaan vetovastuuseen Apetit Oyj:n pakastetuoteryhmän johtajan tehtävistä.

Kauppaneuvos Veikko Järvinen E-johtohenkilöiden kunniagalleriaan

29.5.2019

Osuuskauppojen Liikkeenhoitajien Liiton ja E-johtohenkilöiden liiton työtä jatkava perinneyhdistys E-seniorit on kutsunut kauppaneuvos Veikko Järvisen E-johtohenkilöiden kunniagalleriaan.

Tutkimus osuuskuntien rahoitusmalleista: Suomen maatalouden vahvistaminen vaatii osuuskuntien rahoituksen uudistusta

28.5.2019

Maatalouden ja ruokaketjun kilpailukyky tarvitsee uusia tapoja tuottajaosuuskuntien rahoitukselle, kertoo tuore väitöskirjatutkimus. Yksityisiä varoja tarvittaisiin mukaan kehittämään ruokaketjua, mutta perinteinen osuuskuntamuoto ei salli ulkopuolisten sijoittajien mukaantuloa tai tarjoa jäsenille riittäviä kannustimia sijoittaa itse pääomaa.

Osuuskuntaoikeuden professori Jukka Mähösen juhlaluento 29.5. Helsingin yliopistolla

27.5.2019

Helsingin yliopisto järjestää uusille professoreilleen juhlaluento tilaisuuksia. Keskiviikkona 29.5. on vuoden alusta virkaansa astuneen osuuskuntaoikeuden professori Jukka Mähösen vuoro.

Kestävän kehityksen viikko 30.5.–5.6.

24.5.2019

Euroopan kestävän kehityksen viikko on koko Euroopan laajuinen aloite, joka kannustaa kestävän kehityksen tekoihin, tapahtumiin ja projekteihin. Tänä vuonna viikon teemana on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030.

Uusia arvonimiä osuustoiminnan piiriin

20.5.2019

Tasavallan presidentti myönsi uusia arvonimiä 17.5.2019. Myös osuustoiminnan piiriin tuli muutamia.

Yhteiskunnalliset yritykset tasapainottavat yhteiskunnassa ilmenevää eriarvoisuutta

16.5.2019

VTM Harri Kostilainen sosiaalipolitiikan alan väitöskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 26.4. Väitöskirja on nyt saatavilla myös internetissä.

Metsä Group käynnistää yhteensä noin 2 miljardin euron investointien hankesuunnittelun

30.4.2019

etsä Group tiedotti jatkavansa strategiansa toteuttamista aloittamalla hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin, uuden mäntysahan rakentamiseksi Raumalle sekä Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta. Toteutuessaan näiden suunniteltujen investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin 2 miljardia euroa jakautuen vuosille 2019–2023.