Karhinen patisteli valtuuskunnan iltakoulussa ruokaketjun osapuolia parempaan yhteispeliin

Pellervon valtuuskunnan 3. maaliskuuta pidetyn iltakoulun vieraana oli vuorineuvos Reijo Karhinen, joka alusti Yhteinen ruokapöytä -hankkeesta. Hän toimi Juha Sipilän hallituksen nimeämänä selvitysmiehenä, jolle annettiin kesäkuussa 2018 tehtäväksi koota näkemys suomalaisen ruokaketjun tulevaisuudesta.  

Karhinen julkaisi raporttinsa maatalouden kannattavuushaasteen ratkomisen keinoista viime helmikuussa. Sen ydinviesti oli, että kaikkien ruokaketjun toimijoiden olisi pelattava paremmin yhteen.

Jatkoksi perustettiin Yhteinen ruokapöytä -hanke, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen ruuan arvostusta ja lisätä vientiä. Karhinen kutsuttiin jatkamaan ulkopuolisen asiantuntijan työtään tämän hankkeen vetäjänä.

”Pellervon valtuuskunnalla on myös vahva rooli keskusteluympäristönä, täällä suomalainen ruokajärjestelmä on todella hyvin edustettuna”, Karhinen totesi.

Irti neliraajararrutuksesta!

Hän kertasi, että lähtötilanne ruokaketjun osapuolten välillä oli hyvin paineinen ja jännittynyt. Ohipuhumista ja kuulemattomuutta oli yleisesti ilmassa.

”Edelleenkin pitää päästä irti neliraajajarrutuksesta!” Karhinen sanoi painokkaasti iltakoulun osallistujille. Hänen mukaansa esimerkiksi tiedon hyödyntäminen on yhteisen menestyksen kannalta aivan ehdoton edellytys, mutta datan jakamiseen ei vieläkään olla kovin hyvin valmiita.

Ruokaketjun yhtenäistämisessä on vielä todella paljon tekemistä. Hyvä alku Karhisen mielestä on, että Yhteisessä ruokapöydässä ollaan oltu valmiita aidosti kuuntelemaan.

Samaa mieltä olivat niin SOK:n edellinen pääjohtaja Taavi Heikkilä kuin MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Molemmat kehuivat Karhisen johdolla päästyn hyvään dialogiin.

”Vaikeita asioita pitää ottaa esiin myös jatkossa”, Heikkilä totesi.

Marttila kiitteli, miten hyvin Karhisen raportin asioita oli saatu mukaan jo Marinin hallituksen ohjelmaan.  

Karhisen mukaan visiona on, että suomalainen ruoka tekee hyvää. Vastuullisuus on suomalaisen ruuan kilpailuetu.

”Tiedon hyödyntämiseen olisi valtavat mahdollisuudet, jos oltaisiin vähän vähemmän itsekkäitä. Tuottajien omistama teollisuuden pitäisi olla vähän rohkeampi. Olisi aika unohtaa menneisyyden asenne tiedon panttaamisesta,” Karhinen jyrähti.  

”On satavarmaa, että avoin data tulee olemaan eri bisneksissä aivan ratkaisevassa roolissa heti huomenna. Kenellekään ei pitäisi loppujen lopuksi käydä huonosti.”

Pellervon hallituksen puheenjohtaja Petri Pitkänen muistutti, että järjestön strategian keskeisenä kulmana on toimia osuustoimintaperheen yhteistyö- ja keskusteluforumina. Hän kiitti tässä yhteydessä hallituksen jäsenyydestä luopuvaa Taavi Heikkilää, joka pääjohtajakaudellaan toi S-ryhmän takaisin Pellervon piiriin.

Myönteinen kehitys on vahvasti nähtävissä esimerkiksi ruokaketjun eri osapuolten lähentymisenä ja aitona haluna kuulla ja ymmärtää muita osapuolia. Yhteistyössä kaikki lopulta voittavat. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervo hakee korkeakouluharjoittelijaa

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo etsii korkeakouluharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan alkaen maalis-toukokuussa 2024. Harjoittelun kokoaikainen kesto on 2-3 kuukautta, mutta työtunnit voi jakaa haluamallaan tavalla 20-37,5 viikkotunniksi. Harjoittelijan tehtävänä on selvittää lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien oppilaitos- ja opiskelijaosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

Petri Pitkänen jatkaa Pellervon hallituksen puheenjohtajana

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty LähiTapiola -ryhmän johtaja, espoolainen Petri Pitkänen. Hänen valintansa uudelle kolmevuotiskaudelle eli vuosiksi 2023-26 hallituksessa teki järjestön valtuuskunta, joka kokousti perjantaina Helsingissä.