Sami Karhu Jylhän Sähköosuuskunnan 100-vuotisjuhlassa: Sähköverkko kannattaa yhä pitää käyttäjien omistuksessa!

Sähkö liittyy vahvasti edistykseen, aivan kuten vuosisata sitten. Nyt uudet mahdollisuudet liittyvät fossiilisesta energiasta luopumiseen. Osuuskunnalla on nykyaikanakin parhaat lähtökohdat edetä tulevaisuutta kohti. Näin muistutti Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n toimitusjohtaja Sami Karhu 100-vuotistaivaltaan lauantaina juhlistanutta Jylhän Sähköosuuskuntaa.

”Jos infrastruktuuri ei ole käyttäjän omistuksessa, kuluttajalla on suuri mahdollisuus joutua varsin huonoon neuvotteluasemaan. Se tulee kalliiksi. Kansallisesti infrastruktuurin omistus on juuri nyt suuri kysymys, kun vesilaitosten omistusasiaa pohditaan eduskunnassa asti kansalaisaloitteen pohjalta,” Karhu totesi onnittelupuheessaan.  

Demokraattisesti ohjatussa käyttäjäomisteisessa yrityksessä ohjakset ovat omissa käsissä. Karhu muistutti, että oikeastaan kaikki yhteiskunnan infrastruktuuripalvelut tulisi organisoida juuri näin.  

Kukaan ei osta markkinataloudessa huonoa kalliilla kuin pakon edessä. Infrastruktuurin pitäminen yhteisön ohjauksessa edesauttaa pyrkimystä yhteiseen hyvään: Paikallinen hyvinvointi motivoi, ja sitä tuovat investointien, työllisyyden ja rahan kierron tuomien hyötyjen pysyminen omassa piirissä.  

Jylhän Sähköosuuskuntaan sitoutumisesta kertoo, että sähkömarkkinoiden avaamisen yhteydessä 1990-luvun puolivälissä kukaan jäsenistä ja asiakkaista ei vaihtanut sähköyhtiötä! Karhu toivoi juhlakansalta tämän jatkuvan – on tärkeää, että osuuskunnan jäsenet tietävät omistuksensa ja kantavat siihen liittyvän vastuun: 

”Välinpitämättömyys on myrkkyä. Osuustoimintaan kuuluu, että olemme isäntiä ja emäntiä omassa elinpiirissämme ja tunnemme tiluksemme. Kyse ei ole vain yksittäisestä yrityksestä vaan laajoista yritysrakenteista taloutemme ja elinkeinojemme tukena: osuuspankit, osuuskaupat, keskinäiset vakuutusyritykset, metsäalan osuustoiminta, eri tuottajaosuuskunnat, vesiosuuskunnat, sähkö- ja energiaosuuskunnat ja monet muut.” 

Kauhavalla toimivalla Jylhän Sähköosuuskunnalla on noin 1000 jäsentä ja 15 työntekijää. Se vietti 100-vuotisjuhliaan lauantaina 28. elokuuta.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervo hakee korkeakouluharjoittelijaa

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo etsii korkeakouluharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan alkaen maalis-toukokuussa 2024. Harjoittelun kokoaikainen kesto on 2-3 kuukautta, mutta työtunnit voi jakaa haluamallaan tavalla 20-37,5 viikkotunniksi. Harjoittelijan tehtävänä on selvittää lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien oppilaitos- ja opiskelijaosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

Petri Pitkänen jatkaa Pellervon hallituksen puheenjohtajana

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty LähiTapiola -ryhmän johtaja, espoolainen Petri Pitkänen. Hänen valintansa uudelle kolmevuotiskaudelle eli vuosiksi 2023-26 hallituksessa teki järjestön valtuuskunta, joka kokousti perjantaina Helsingissä.