Sami Karhu Jylhän Sähköosuuskunnan 100-vuotisjuhlassa: Sähköverkko kannattaa yhä pitää käyttäjien omistuksessa!

Sähkö liittyy vahvasti edistykseen, aivan kuten vuosisata sitten. Nyt uudet mahdollisuudet liittyvät fossiilisesta energiasta luopumiseen. Osuuskunnalla on nykyaikanakin parhaat lähtökohdat edetä tulevaisuutta kohti. Näin muistutti Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n toimitusjohtaja Sami Karhu 100-vuotistaivaltaan lauantaina juhlistanutta Jylhän Sähköosuuskuntaa.

”Jos infrastruktuuri ei ole käyttäjän omistuksessa, kuluttajalla on suuri mahdollisuus joutua varsin huonoon neuvotteluasemaan. Se tulee kalliiksi. Kansallisesti infrastruktuurin omistus on juuri nyt suuri kysymys, kun vesilaitosten omistusasiaa pohditaan eduskunnassa asti kansalaisaloitteen pohjalta,” Karhu totesi onnittelupuheessaan.  

Demokraattisesti ohjatussa käyttäjäomisteisessa yrityksessä ohjakset ovat omissa käsissä. Karhu muistutti, että oikeastaan kaikki yhteiskunnan infrastruktuuripalvelut tulisi organisoida juuri näin.  

Kukaan ei osta markkinataloudessa huonoa kalliilla kuin pakon edessä. Infrastruktuurin pitäminen yhteisön ohjauksessa edesauttaa pyrkimystä yhteiseen hyvään: Paikallinen hyvinvointi motivoi, ja sitä tuovat investointien, työllisyyden ja rahan kierron tuomien hyötyjen pysyminen omassa piirissä.  

Jylhän Sähköosuuskuntaan sitoutumisesta kertoo, että sähkömarkkinoiden avaamisen yhteydessä 1990-luvun puolivälissä kukaan jäsenistä ja asiakkaista ei vaihtanut sähköyhtiötä! Karhu toivoi juhlakansalta tämän jatkuvan – on tärkeää, että osuuskunnan jäsenet tietävät omistuksensa ja kantavat siihen liittyvän vastuun: 

”Välinpitämättömyys on myrkkyä. Osuustoimintaan kuuluu, että olemme isäntiä ja emäntiä omassa elinpiirissämme ja tunnemme tiluksemme. Kyse ei ole vain yksittäisestä yrityksestä vaan laajoista yritysrakenteista taloutemme ja elinkeinojemme tukena: osuuspankit, osuuskaupat, keskinäiset vakuutusyritykset, metsäalan osuustoiminta, eri tuottajaosuuskunnat, vesiosuuskunnat, sähkö- ja energiaosuuskunnat ja monet muut.” 

Kauhavalla toimivalla Jylhän Sähköosuuskunnalla on noin 1000 jäsentä ja 15 työntekijää. Se vietti 100-vuotisjuhliaan lauantaina 28. elokuuta.

Jaa artikkeli

Lue myös

Salok Osk Pellervon jäseneksi

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n hallitus hyväksyi 8. kesäkuuta talotekniikan ja teollisuuden asennus- ja huoltotoiminnan yritysten hankintaosuuskunnan Salok Osk:n yhdistyksen jäseneksi. Salokilla on yli 40 jäsenyritystä.

Pellervon lausunto EU-yritysvastuudirektiivistä

Osuustoimintakeskus Pellervo ry kannattaa EU-tasoista yritysvastuusääntelyä ja pidämme ehdottoman tärkeänä ja järkevänä, että EU toimii asiassa suunnannäyttäjänä. Direktiiviesitys on kuitenkin laaja ja paikoin vaikeaselkoinen kokonaisuus, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia sekä yritysten arvoketjuihin että niitä ympäröivään yhteiskuntaan. Direktiivillä luodaan myös osittain uudenlaista lainsäädäntöä.