Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi. Työ- ja elinkeinoministeriössä hänen vastuullaan ovat olleet erityisesti yrittäjyyteen, innovaatioihin ja aluekehitykseen liittyvät sisällöt. Tätä ennen Kokko on toiminut viisi vuotta Suomen Yrittäjien kenttäjohtajana.

– Mari tuo Pellervoon varmasti kiinnostavia uusia näkökulmia; hänellä on erinomainen tausta ja verkostot järjestömme tulevaisuutta ajatellen. Uskomme, että hän pystyy avaamaan osuustoiminnan kuvaa moderniin suuntaan, toteaa Pellervon hallituksen puheenjohtaja Petri Pitkänen.  

– Näen, että osuustoiminnan roolia ja merkitystä ei riittävän hyvin tunnisteta yhteiskunnassamme nyt. Yrittäjyyden muutos on osuustoiminnalle mahdollisuus, sillä se on yksi väylä toteuttaa yrittäjyyttä. Myös huoltovarmuuden kannalta osuustoiminnalliset yritykset ovat keskeisiä toimijoita, sanoo Mari Kokko

Työkokemusta mm. Suomen Yrittäjistä, STTK:sta ja Ellun Kanoista

Pellervon näkökulmasta Mari Kokon kiinnostavimmat aiemmat tehtävät liittyvät kahteen järjestöön eli Suomen Yrittäjiin ja STTK:hon. Ensin mainitussa hän on vastannut muun muassa järjestön sisäisestä yhteistyöstä, palveluiden kehittämisestä ja jäsenhankinnasta sekä vaalikampanjoiden suunnittelusta. Kokko on myös johtanut Suomen Yrittäjien järjestö-, asiakaspalvelu-, kunta- ja maakuntavaikuttamisen tiimejä.

Toimihenkilökeskusjärjestössä hän on puolestaan ollut alue- ja elinkeinopoliittisena asiantuntijana, jossa vaikuttamistyön kohteena oli ensisijaisesti kansallinen ja alueellinen päätöksenteko.

Viestintätoimisto Ellun Kanoissa Mari Kokko toimi asiakkuusjohtajana, jonka vastuulla oli sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaita. Lisäksi hän on ollut mm. pääministeri Mari Kiviniemen erityisavustajana, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen avustajana, Suomen Keskustan viestintävastaavana, Keskustanaisten pääsihteerinä ja Suomen Ylioppilaskuntien liiton varapuheenjohtajana.

Osuustoiminnallisten yritysten rooli kasvaa vaikeina aikoina

Pellervo on keskusjärjestö, jonka ajaa jäsenomisteisten yritysten asioita. Suomalaisista aikuisista yli 90 % on mukana omistamassa ainakin yhtä osuustoiminnallista yritystä eli on jäsenenä jossakin osuuskunnassa, -kaupassa, -pankissa tai keskinäisessä vakuutusyhtiössä.

Näiden yritysten hallussa on merkittävä kansallisvarallisuus, jonka osalta ei ole uhkaa ulkomaille siirtymisestä. Osuustoiminta on vastaus tytäryhtiötaloudelle, ja sen merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämisessä on perinteisesti ollut suuri etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina.

Osuustoiminnan haasteena on viime vuosikymmeninä ollut huono tunnettuus, tuoreen tutkimuksen mukaan kolme viidestä suomalaisesta tuntee yritysmuotoa huonosti tai ei ollenkaan. Pellervon tavoitteena onkin lisätä osuustoimintaan liittyvää opetusta niin peruskoulussa kuin ylemmillä asteilla.

Osuustoiminnassa kyse yritysmuodosta, jossa omistus jakautuu tasaisesti ja jonka toiminnan tavoitteena on tuottaa jäsenilleen pitkäkestoista hyötyä esimerkiksi kuluttajina, vakuutuksenottajina, pankkiasioissa, maataloustuottajina tai ammatinharjoittajina. Myös vesiosuuskunnat ja tietoliikenteen osuuskunnat ovat Suomessa tavallisia. 

Mari Kokko aloittaa työssään syyskuun alussa. Päätöksen hänen valinnastaan teki Pellervon valtuuskunta, joka kokoontui tätä varten Helsinkiin tiistaina 28. kesäkuuta. Kokon tehtäviin tulee kuulumaan myös Pellervo Median johtaminen, jossa kustannetaan neljää erilaista aikakauslehteä. Pellervo on osatoimijana tai -omistajana myös PTT:ssä eli Pellervon taloustutkimuksessa, PI-johtamiskoulussa, Kantar TNS Agrissa sekä kehitysyhteistyöjärjestö FFD:ssä. 

Jaa artikkeli

Lue myös