Osuuskunnille samat mahdollisuudet kuin osakeyhtiöille kestävyysraportoinnissa 

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry muistuttaa, että EU:n kestävyysraportointiin liittyvän direktiivin kansallisessa lainsäädännössä tulee huomioida osuuskunta tasaveroisena yritysmuotona osakeyhtiön kanssa.  

Vastuullisuudesta raportointi on osuuskunnille tärkeää ja sitä halutaan tehdä, mutta lainsäädäntö ei saa asettaa niitä muita monimutkaisempaan tilanteeseen 

Pellervo jätti lausunnon hallituksen esitysluonnokseen kestävyysraportointidirektiivin (CRSD) kansallisesta voimaansaattamisesta 8. toukokuuta 

–Mikäli osuuskunnat tulevat kestävyysraportointivelvoitteen alaiseksi, tulee niille mahdollistaa myös vastaava konsernihuojennus kuin osakeyhtiömuodossa toimiville toimijoille. Lausunnolla olevassa lakiehdotuksessa ei olla ehdottamassa huojennuksia osuuskunnille, vaikka ne saatetaan kansallisesti velvoitteiden piiri, toteaa Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko. 

-Tarvitsemme lakiin ”osuustoiminnallisen ryhmä” -käsitteen, vastaamaan lakiluonnoksessa mainittua listattujen osakeyhtiömuotoisten yhteisöjen konsernirakennetta. Direktiivin mukaan konsernissa raportointivelvoite koskee vain emoyhtiötä, vaatii Pellervon lakiasianjohtaja Anne Kontkanen. 

Syynä osuuskuntien ryhmärakenteen sivuttamiseen on se, että direktiiviä ei sovelleta osuuskuntiin.  

– Osuuskuntien rajaaminen EU-tasolla sääntelyn ulkopuolelle johtaa kirjaviin käytäntöihin eri jäsenmaissa. Suomessa valmistelussa asia on huomioitu, ja meillä osuuskunnat ovat tulossa lainsäädännön eli raportointivelvoitteiden piiriin, Kokko toteaa.  

Kestävyysraportointi keskitettävä keskusyhteisöille

Pellervossa katsotaan, että lain tasolla on määriteltävä yritysryhmän keskusyhteisöksi katsottavan tahon mahdollisuus laatia kestävyysraportti kaikkien ryhmään kuuluvien yhteisöjen kesken keskitetysti.  

–Yritysryhmätasoisen raportoinnin salliminen varmistaa riittävän kattavan, laadukkaan ja vertailukelpoisen tiedon saatavuuden osuustoiminnallisista ryhmistä. Samalla pidettään huoli siitä, ettei toimijoille aiheudu tarpeetonta hallinnollista ja taloudellista taakkaa päällekkäisistä raportointivelvollisuuksista, Mari Kokko painottaa. 

Pellervosta muistutetaan, ettei ryhmäraportointi ei poista yksittäisen ryhmään kuuluvan osuuskunnan velvollisuutta vastata osaltaan raportoinnin lainmukaisuudesta. 

Jaa artikkeli

Lue myös