Avautuminen ja uudet rakenteet 1988-

Avautuminen ja uudet rakenteet 1988-

Suomen talouden avautuminen pitkästä sääntelytalouden ajasta merkitsi paljolti kotimarkkinoihin tukeutuvien osuuskuntien toiminnan perusteellista uudelleentarkastelua. Osuuskuntien toiminta tuli sopeuttaa kaikin puolin avautuvan markkinatalouden pelisääntöihin. Osuustoiminnallisuuden kilpailuedut tuli löytää uudessa toimintaympäristössä. Osuuskuntien omistajuuskeskustelu ja luottamushallinnon osaaminen nousivat tärkeälle sijalle. Uusia osuuskuntia ryhdyttiin jälleen perustamaan suuressa määrin. Monenlaisille uusille osuustoiminnan ideaa, kilpailuetuja, jäsenyyttä valaiseville julkaisuille oli käyttöä. Vuosisadan alun kaltaisille käytännön osuustoimintaoppaille oli jälleen kysyntää. Osuustoimintaa koskeva tutkimustoiminta lisääntyi.