Osuustoiminnan vakiintuminen ja keskittyminen 1940-1987

Osuustoiminnan vakiintuminen ja keskittyminen 1940-1987

Sotien, jällenrakennuksen ja voimakkaan teollistumisen aikana osuuskunnat saavuttivat vahvan aseman Suomen taloudessa monilla toimialoilla. Monista tuli suuryrityksiä. Fuusiokehitys oli voimakas. Uusia osuuskuntia perustettiin melko vähän. Osuuskuntaan liittyvien opaskirjojen julkaisu oli huomattavasti vähäisempää kuin ensimmäisinä vuosikymmeninä. Maaseudulle levinnyt Pellervo-lehti oli varsin vahva.