Osuustoimintayrittäjyys ja koulutus: dialogi EU Komission kanssa

11. lokakuuta 2013 järjestettiin Brysselissä Osuustoiminta-työryhmän toinen kokous, jonka Euroopan Komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani oli kutsunut koolle. Kokous keskittyi osuustoimintayrittämiseen ja koulutukseen.

Ryhmä asiantuntijoita kansallisista osuustoimintajärjestöistä sekä eurooppalaisista alakohtaisista järjestöistä jakoi kokemuksiaan ja ideoita siitä, miten edistää osuustoiminnallista yritysmuotoa nuorison keskuudessa sekä miten kouluttaa johtajia ja osuuskunnan jäseniä tällä alalla.

Keskusteluissa nousi esille se miten nuoret ovat alkaneet kiinnostua liikkeenjohdon koulutuksesta, joka ottaisi huomioon myös eettiset kysymykset. Olisikin tärkeää saada tämä kiinnostus suuntautumaan osuustoiminnallisen koulutuksen piiriin ja saada osuustoiminta osaksi opetusohjelmaa yleisesti.

Osuustoimintaopetuksen tulisi alkaa jo alakoulussa sekä kytkeytyä osuustoiminnalliseen yritysmaailmaan mahdollisimman käytännönläheisesti esimerkiksi niin, että opiskelija voisi suorittaa työharjoittelun osuuskunnassa.

Komissio esitteli useita käynnissä olevia koulutushankkeita, joissa keskitytään nyt erityisesti yrittäjyyteen. Kokouksessa pohdittiin sitä, miten myös osuustoiminnallinen yritysmuoto saataisiin sisällytettyä hankkeisiin, jotka ovat tällä hetkellä suunniteltu vain ”perinteisen” yritysmallin mukaan.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.