Cooperatives Europe kehittää Europarlamenttivaaleja varten osuustoimintamanifestin

Cooperatives Europen hallituksen kokouksessa Brysselissä 29. marraskuuta 2013 linjattiin CoopsEuropen poliittiset tavoitteet seuraavalle neljälle vuodelle. Päätavoite on saada enemmän poliittista vaikutusvaltaa Euroopassa jäsenten etujen ajamiseksi, mutta myös eurooppalaisen osuustoimintaverkoston vahvistaminen. Poliittiset tavoitteet on muotoiltu selkeäksi strategiaksi, jossa:

Europarlamentaarikoista muodostetaan osuustoimintaverkosto ja otetaan käyttöön osuustoiminnan etenemissuunnitelma (cooperative roadmap) uuden EU Komission kanssa. 2014 on vaalivuosi, jolloin myös perustetaan uusi Komissio. CoopsEurope aikoo sen vuoksi kehittää vaaleja varten eurooppalaisen osuustoimintamanifestin. Tavoitteena on edistää osuustoiminnallisia ajatuksia ja toimenpiteitä muodostamalla osuustoimintaystävällisten meppien verkosto.

Cooperatives Europe on juuri viimeistelemässä manifestia, joka muodostaa vaaliohjelman osuustoiminnallisten kampanjoiden käynnistämiselle niin kansallisella kuin Euroopan tasolla heti vuoden 2014 alussa. Cooperatives Europe on perustettu juuri tämän kaltaisia tilaisuuksia varten, jotta voitaisiin parantaa tietämystä osuuskunnista Euroopassa. Manifestin on tarkoitus olla hyödyllinen myös niille maille, jotka eivät ole EU-jäseniä, jotta myös ne voivat vahvistaa dialogia kansallisten päätöksentekijöidensä kanssa, sekä jakaa kiinnostusta yhteisestä asiasta läpi Euroopan.

Samaan aikaan CoopsEurope on kehittämässä osuustoiminnallista etenemissuunnitelmaa (cooperative roadmap) EU:n nykyisen Komission kanssa, jotta saadaan järjestettyä pysyvä keskusteluyhteys tärkeimmistä osuustoiminta-asioista. Vuoden 2014 tavoitteena on kehittää konkreettisia toimenpidesuosituksia osuustoiminnan rahoitukseen, yritysneuvontaan sekä koulutukseen ja yrittämiseen liittyen.

Jalkautetaan ICA: n osuuskuntien toimintasuunnitelma (Cooperative Blue Print) Euroopan tasolla ja varmistetaan CoopsEuropen kestävä talous. ICAn ottaessa käyttöön osuuskuntien toimintasuunnitelman sen hallitus antoi tukensa CoopsEuropelle toteuttaa Euroopan toimintasuunnitelma –projekti. Projekti käynnistetään Varsovan yleiskokouksessa 3.-4. huhtikutta 2014 ennen parlamenttivaalia. Näin halutaan ennen vaaleja nostaa esille osuustoiminnan asia.

Alussa etsitään ympäri Eurooppaa parhaita osuustoimintakäytäntöjä, joiden pohjalta kehitetään konkreettisia pilotti-projekteja, joilla hyvät käytännön saadaan käyttöön läpi Euroopan. Suurimmat osuuskuntien haasteet ovat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä omistajaohjaus ja johtajuus kysymyksissä, joissa on myös parhaat mahdollisuudet konkreettisiin ratkaisuihin.

Samaan aikaan Euroopan toimintasuunnitelma –projekti myös edesauttaa CoopsEuropea saavuttamaan kestävän talouden tuleville vuosille. Perustamisensa jälkeen 2006 nyt on tärkeää saada CoopsEurope taloudellisesti ja poliittisesti vakaalle pohjalle.

 

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.