Copa-Cogeca painottaa perhetilojen merkitystä ruuantuotannolle, ympäristölle sekä kasvulle ja työllisyydelle maaseudulla

Euroopan Komissio järjesti 29.marraskuuta konferenssin, jossa käsiteltiin perhetilojen tulevaisuutta. Copa-Cogeca korosti niiden elintärkeää roolia EU:n maaseutualueiden kasvussa ja työllisyydessä sekä toi esille tärkeimmät toimenpiteet, joilla varmistetaan, että perhetiloilla on elinvoimainen tulevaisuus.

Kansainvälisen Perhetilojen vuoden 2014 avaustilaisuudessa Euroopan maataloustuottajajärjestöjen johtajat hyväksyivät julistuksen, jossa painotettiin perhetilojen merkitystä laadukkaan ruuan tuottamisessa eurooppalaisille kuluttajille sekä kasvulle ja työllisyydelle EU:n maaseudulla. He määrittelivät tärkeimmät tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan perhetiloille elinvoimainen ja kilpailukykyinen tulevaisuus. Tämä on erityisen tärkeää yhä epävarmemmassa maailmassa, jossa markkinat ovat epävakaita samalla kun ruuan kysyntä maailmalla kasvaa.

Cogecan puheenjohtaja Christian Pees, perhetilallinen sekä Coop de Francen jäsen, korosti maatalousosuuskuntien tärkeyttä perhetilojen tukemisessa. Niiden kautta voidaan paremmin hallita suurta markkinoiden epävakautta ja saada tuotteille parempi hinta. Tämän takia on tärkeää rohkaista sekä luoda olosuhteet tuottajaorganisaatioiden perustamiselle, joista johtoasemassa ovat osuuskunnat. On myös elintärkeää viljelijöille ja osuuskunnille olla innovatiivisia sekä osuuskunnille kehittää innovatiivisia strategioita ja tuotteita, jotta jäsenille saadaan markkinoilta parempi tuotto.

Perhetilat käsittävät suuren osan EU:n maataloussektorin 25 miljoonasta työpaikasta ja niiden tuotto on yli 400 miljardia euroa. Ne ovat tärkeitä kasvun ja työpaikkojen luojia EU:n maaseutualueilla, mutta myös esimerkiksi Afrikassa. Euroopassa perhetilat siirtyvät yleensä sukupolvelta toiselle, huolehtien laajan ja monipuolisen laaturuuan tuottamisesta kestävällä tavalla 500 miljoonalle kuluttajalle, samalla huolehtien ympäristöstä. Perhetilat ovat tulevaisuutta.

Jotta varmistetaan sukupolvien uudistuminen tulevaisuudessa, perhetilojen kaikissa muodoissaan tulee olla taloudellisesti elinvoimaisia ja tuottavia. Perheviljelijän tulisi kyetä tienaamaan elantonsa tilaltaan. Nyt viljelijä kohtaa haasteita kuten korkeita tuotantokustannuksia, äärimmäistä markkinaturbulenssia sekä vaihtelevia sääoloja. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata Copa-Cogeca pyytää Eurooppa-Neuvostoa, Parlamenttia ja Komissiota varmistamaan, että:

• perhetiloilla on saatavilla maata ja luonnonvaroja;

• sektorille investoidaan merkittävästi ja tutkimusta sekä innovaatiota rohkaistaan ja tieto saatetaan myös viljelijän käyttöön;

• luodaan oikeat olosuhteet, jotta tuottajien organisaatiota kuten maatalousosuuskuntia voidaan perustaa, jotta viljelijät voivat yhdistää voimansa markkinoidakseen tuotteitaan; luodakseen lisäarvotuotteita sekä voidakseen paremmin hallita epävakaita markkinoita;

• viljelijöille tarjotaan riittävää koulutusta, jotta he ovat kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa

• naisten korvaamaton työpanos perhetiloilla huomioidaan maailmanlaajuisesti

• nuoria viljelijöitä tuetaan, koska he kohtaavat haasteita perustamisvaiheessa

• epäreiluihin käytäntöihin ja väärinkäytöksiin ruokaketjussa käydään käsiksi, jotta viljelijöillä on parempi mahdollisuus toimia markkinoilla;

• perhetiloilla on pääsy internettiin ja muuhun infrastruktuuriin, samoin kuin muullakin yhteiskunnalla;

• kumpikin CAPn pilari pannaan täytäntöön ja byrokratia minimoidaan;

YK:n Kansainvälinen Perhetilan vuosi 2014 keskittää maailmaan huomion perhetilojen rooliin nälän ja köyhyyden poistamisessa sekä siihen, miten ne parantavat ruokaturvaa ja elintasoa samalla kuitenkin suojellen ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. On elintärkeää, että tulevaisuudessa on olemassa dynaaminen, moderni ja kestävä maataloussektori, joka luo myös perhetiloille elinvoimaisen tulevaisuuden.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.