PTT-kansantalouden ennuste 1/14 julkaistu

PTT julkaisi 18.3. kansantalouden ennusteensa. PTT ennustaa Suomen talouden kasvavan 0,8 prosenttia vuonna 2014. Kasvun saavat aikaan nettovienti, kone- ja laiteinvestoinnit ja yksityinen kulutus. Vuonna 2015 talouskasvu nopeutuu 1,6 prosenttiin.

PTT:n mukaan Suomen julkisen talouden tilanne on vaikea. Toistuvat alijäämät rasittavat taloutta eikä velan suhdetta BKT:seen ole onnistuttu kääntämään laskevalle uralle.

Yhtenä säästöjä tuovana toimenpiteenä PTT ehdottaa julkisen sektorin työajan pidennystä. Tämä tasapainottaisi julkisen ja yksityisen sektorin palkkojen suhdetta. Työajan pidentäminen turvaisi palvelut ja vähentäisi leikkaustarvetta.

Katso tarkemmin: PTT:n tiedote ennusteesta ja tarkemmat luvut

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.