Taloustieteilijä Hannes Gebhardin syntymästä 150 vuotta

Suomen osuustoiminnan perustajan, taloustieteilijä Hannes Gebhardin syntymästä tuli tiistaina 8.4.2014 kuluneeksi 150 vuotta.

”Hannes Gebhardilla oli moninaisia rooleja suomalaisessa yhteiskunnassa. Elämäntyön lähtökohtana olivat Suomen kansan eheyttäminen ja vähäväkisten elinmahdollisuuksien turvaaminen. Maanhankinta tilattomille, torpparikysymys, osuustoiminta ja pienviljelijöiden aseman parantaminen olivat hänelle tärkeitä johtotähtiä”, sanoi Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Timo Komulainen Pellervon Päivässä 2014. Tilaisuus pidettiin keskiviikkona Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä, jossa Gebhard piireineen perusti Pellervo-Seuran lokakuussa 1899.

Gebhard vaikutti myös lukuisten yritysten ja järjestöjen syntyyn sekä kansanvallan ja puoluelaitoksen kehitykseen. Hän toimi monissa yhteiskunnallisesti merkittävissä tehtävissä mm. yliopistossa maanviljelystalouden professorina.

Komulainen muistutti, että Hannes Gebhardin työ elää vahvana: ”Osuustoiminta merkitsee investointeja koko maahan. Viime aikojen suurimpien investoijien joukossa on paljon osuustoimintayrityksiä. Osuuskunnat ovat keskeisiä ankkuriomistajia, jotka maksavat verot Suomeen eivätkä paratiiseihin.” Osuustoiminta merkitsee Komulaisen mukaan yrittäjyyttä sielläkin, missä rahavirrat ovat ohuet. ”Osuustoiminta on avoin kanava tulla mukaan. Se on osallisuutta, työtä ja toimeliaisuutta. Se merkitsee taloudellista sivistystä laajoihin kansanjoukkoihin, tasapainoista yhteiskuntaa, kansan taloutta.”

Osuustoimintayrityksillä on jäseniä yli seitsemän miljoonaa. Kyseessä on laajimmin omistuksellisin sitein yhteiskuntaan kiinnittynyt yritysmalli. Yrityksiä on kaikkiaan yli 4000 ja ne lisääntyvät. Osuustoimintayritysten liikevaihto on yli 30 miljardia euroa.

”Kun osuustoiminnan kvartaali on 25 vuotta, yksi vuosi on silloin 100 vuotta. Se on ihan toimiva aikaperspektiivi osuustoimintaomistajuudelle”, päätti Komulainen.

Pellervo-Seura ry:n valtuuskunnan jäsenten valinnat:

Pellervon vuosikokous teki valinnat järjestön 25-jäseniseen valtuuskuntaan. Seuraavat erovuorossa olleet valtuuskunnan jäsenet valittiin uudestaan:

Jarmo Juutinen
Timo Komulainen
Reijo Hämäläinen
Timo Saukkonen
Juha Marttila

Uusina jäseninä valtuuskuntaan valittiin:

Jari Mäkilä
Raimo Kielenniva
Vesa Arvonen
Jouni Parkkonen

Heidän toimikautensa alkaa valinnasta ja päättyy vuoden 2017 vuosikokoukseen.

Lisäksi valtuuskuntaa valittiin uusina jäseniä Pentti Neitola ja Tuula Merikivi. Pentti Neitolan toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy vuoden 2016 vuosikokoukseen. Tuula Merikiven toimikausi alkaa 1.1.2015 ja päättyy vuoden 2016 vuosikokoukseen.

Osuustoiminnan yhteistyöjärjestönä toimivan Pellervo-Seuran valtuuskunnan jäsenet edustavat osuuspankkeja, LähiTapiola-ryhmää, osuustoiminnallista päivittäistavarakauppaa, osuusmeijereitä, osuustoiminnallisia lihataloja, Munakuntaa, kotieläinjalostusta, Metsäliittoa, Finlands Svenska Andelsförbundia, yhteiskuntapalveluita sekä pienosuustoimintaa. Pellervoon kuuluu yli 300 osuustoiminnallista yritystä ja muuta yhteisöä.

Lisätietoja Pellervosta:
valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Komulainen, 0440 170 813
toimitusjohtaja Sami Karhu sami.karhu@pellervo.fi, puh. 0400 545 989.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervo hakee korkeakouluharjoittelijaa

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo etsii korkeakouluharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan alkaen maalis-toukokuussa 2024. Harjoittelun kokoaikainen kesto on 2-3 kuukautta, mutta työtunnit voi jakaa haluamallaan tavalla 20-37,5 viikkotunniksi. Harjoittelijan tehtävänä on selvittää lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien oppilaitos- ja opiskelijaosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

Petri Pitkänen jatkaa Pellervon hallituksen puheenjohtajana

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty LähiTapiola -ryhmän johtaja, espoolainen Petri Pitkänen. Hänen valintansa uudelle kolmevuotiskaudelle eli vuosiksi 2023-26 hallituksessa teki järjestön valtuuskunta, joka kokousti perjantaina Helsingissä.