OP-Pohjolan hallintoneuvosto uusi johdon vastuita

OP-Pohjola uudistaa organisaatiorakennettaan ja on samalla tehnyt nimityksiä liiketoiminta-alueidensa johtoon.

OP-Pohjola-ryhmä tiedotti 24.4.2014, että sen keskusyhteisön hallintoneuvosto on 24.4.2014 päättänyt keskusyhteisökonsernin johtamisen ja organisaatiorakenteiden merkittävästä uudistamisesta. Jatkossa yrityksen kolme liiketoiminta-aluetta, eli pankkiliiketoiminta, varallisuudenhoito ja vahinkovakuutus muodostavat johtamisen perustan läpi konsernin.

Pankkiliiketoiminnan johtajaksi nimitettiin Pohjola Pankin nykyinen toimitusjohtaja Jouko Pölönen. Varallisuudenhoidosta vastaa Harri Nummela, joka on tällä hetkellä ryhmän palvelutuotannosta vastaavan OP-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja. Vahinkovakuutusliiketoiminnan johtajaksi nousee Helsingin OP Pankin nykyinen toimitusjohtaja Olli Lehtilä. Liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen, joka toimii pääjohtaja Reijo Karhisen varamiehenä, ottaa vastuullensa ryhmän keskitetyn palvelutuotannon ja palveluyhtiön toimitusjohtajuuden.

Osana johtamisjärjestelmän uudistamista OP-Pohjola selkeytettää myös ryhmäohjauksen roolia ja pyrkii kehittämään sen laatua. Uudeksi ryhmäohjauksesta vastaavaksi johtokunnan jäseneksi on nimitetty Jari Himanen. Hän siirtyy johtokunnan jäseneksi Etelä-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtajan paikalta.

Suunnitelman mukaan Jouko Pölönen tulee toimimaan myös uuden Pohjolan pankkitoiminnasta ja Helsingin OP Pankista syntyvän pääkaupunkiseudun suurpankin toimitusjohtajana ja Olli Lehtilä Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtajana.

– Uudessa organisaatiossa näkyy jo aiemmin kertomamme tavoite virtaviivaistaa ryhmän ja keskusyhteisökonsernin toimintaa ja päätöksentekoa samalla kun omistusrakenteemme yksinkertaistuu, kuvailee pääjohtaja Reijo Karhinen muutoksia.

OP-Pohjola tiedotti 6.2.2014 tekevänsä julkisen tarjouksen kaikista Pohjola Pankin osakkeista. Samalla se kertoi suunnitelmistaan poistaa Pohjolan osake pörssilistalta ja palata omistuspohjaltaan kokonaan asiakkaiden omistamaksi finanssiryhmäksi. Tarkoitus on siirtää vahinkovakuutus- ja varainhoitoyhtiöt erilaisin rakennejärjestelyin OP-Pohjolan täysin omistamiksi tytäryhtiöksi ja yhdistää Pohjola ja Helsingin OP Pankki uudeksi pääkaupunkiseudun suurpankiksi.

Ostotarjous on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä OP-Pohjola on saanut haltuunsa noin 97,26 % Pohjolan osakkeista ja noin 98,51 % osakkeiden tuottamista äänistä, ja aloittanut lunastusmenettelyn loppujen osakkeiden osalta.

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.