Uusi sopimusopas auttaa lähiruokayrittäjien yhteistoiminnassa

Lähiruokayrittäjille on valmistunut käytännönläheinen sopimusopas, jonka tavoite on tarjota konkreettinen tuki pienyrittäjien keskinäisten sopimusten laatimiseen.

Lähiruokayrittäjä on useimmiten pienyrittäjä. Jotta pienyrittäjä voi menestyä, hänen on tehtävä yhteistyötä niin suurten kuin pienten kumppanien kanssa. Yhteistyön tekeminen vaatii sopimista yhteisistä käytännöistä.

”Tekemällä yhteistyötä voivat pienet lähiruokayrittäjät saada tuotteensa helpommin esimerkiksi isojen vähittäiskauppaketjujen tai julkisten keittiöiden valikoimiin. Lähiruokatoimijoiden yhteistyö nimittäin kasvattaa kustannustehokkuutta ja bisnestä”, kertoo tutkijatohtori Petra Pekkanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Sopimusten laadintaa ja sopimustekniikkaa pidetään yleisesti vaikeana ja erityisosaamista vaativana asiana. Oppaan tekijät kuitenkin pitävä tärkeänä saada yhteistyötä tekevien pienyrittäjien arkipäivän työt, vastuut ja tilanteet yhteisesti hyväksyttyyn ja ymmärrettyyn muotoon, ja näin välttää mahdolliset erimielisyystilanteet yhteistyön edetessä.

”Oppaan tarkoitus on kehittää lähiruokaverkostojen sopimuskäytäntöjä. Lähiruokayrittäjillä ei tunnu olevan sopimusosaamista ja sopimukset pelottavat heitä, vaikka sopimusosaamisessa ei ole kyse sen kummemmasta asiasta kuin yhteistyön suunnittelusta. Moni lähiruokayrittäjä on sopinut yhteistyöstä toisen yrittäjän kanssa vain suullisesti”, sanoo tutkijaopettaja Petri Niemi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Oppaassa tuodaan esiin myös osuuskunta yhtenä yhteistoiminnan vaihtoehtona.

Opas on ladattavissa osoitteessa: http://www.lut.fi/tuotantotalouden-tiedekunta/arvoverkostojen-johtaminen/lahiruokaprojektit

Jaa artikkeli

Lue myös