Raportti: EU:n 100 suurimman maatalousosuuskunnan liikevaihto kasvanut 14 % vuosina 2012–2013

EU:n maatalousosuuskuntien keskusjärjestö Cogeca julkaisi eilen raportin, joka paljastaa, että EU:n 100 suurimman maatalousosuuskunnan liikevaihto on kasvanut 14 %, kun vertaa vuoden 2013 lukuja vuoteen 2012.

400-sivuinen raportti “Development of agricultural cooperatives in the EU 2014” sisältää ajan tasalla olevaa tietoa ja trendejä sekä maittain että sektoreittain EU:n johtavista maatalousosuuskunnista. Raportin tiedot ovat peräisin Cogecan jäsenorganisaatioilta sekä EUROSTAT:ilta.

Cogecan puheenjohtajan Christian Pees:in mukaan “raportti osoittaa miten valtava merkitys EU:n maatalousosuuskunnilla on taloudelle. Ne mahdollistavat maanviljelijöiden yhteenliittymisen ja sitä kautta parantavat heidän asemaansa markkinoilla, mikä johtaa parempiin hintoihin ja sitä kautta elinvoimaisempaan tulevaisuuteen. Tämä on erityisen tärkeää nykypäivän kilpailuilla markkinoilla”.

Pees jatkaa: “raportti näyttää, että paras taloudellinen suorituskyky maataloudessa on niissä jäsenmaissa ja sektoreilla, joissa osuuskuntien markkinaosuus on korkea. Parhaan taloudellisen tuloksen saavuttavat ne osuuskunnat, joilla on innovatiiviset, yrittäjähenkiset strategiat ja jotka luovat lisäarvoa tuotteilleen jalostuksen ja markkinoinnin kautta. EU:n 22 000 maatalousosuuskuntaa 347 miljardin euron liikevaihdollaan ovat vahva ja dynaaminen osa eurooppalaista ruokaketjua.”

Lopuksi Pees muistuttaa, että “on elintärkeää, että EU:n instituutiot ymmärtävät miten tärkeä rooli osuuskunnilla on Euroopan maataloudessa. Niiden toimintaa tulee tukea oikeanlaisella politiikalla. “

 

Lisätietoja raportista:

Hanna Muukka
hanna.muukka@pellervo.fi
040 176 9998

Jaa artikkeli

Lue myös