Raportti: EU:n 100 suurimman maatalousosuuskunnan liikevaihto kasvanut 14 % vuosina 2012–2013

EU:n maatalousosuuskuntien keskusjärjestö Cogeca julkaisi eilen raportin, joka paljastaa, että EU:n 100 suurimman maatalousosuuskunnan liikevaihto on kasvanut 14 %, kun vertaa vuoden 2013 lukuja vuoteen 2012.

400-sivuinen raportti “Development of agricultural cooperatives in the EU 2014” sisältää ajan tasalla olevaa tietoa ja trendejä sekä maittain että sektoreittain EU:n johtavista maatalousosuuskunnista. Raportin tiedot ovat peräisin Cogecan jäsenorganisaatioilta sekä EUROSTAT:ilta.

Cogecan puheenjohtajan Christian Pees:in mukaan “raportti osoittaa miten valtava merkitys EU:n maatalousosuuskunnilla on taloudelle. Ne mahdollistavat maanviljelijöiden yhteenliittymisen ja sitä kautta parantavat heidän asemaansa markkinoilla, mikä johtaa parempiin hintoihin ja sitä kautta elinvoimaisempaan tulevaisuuteen. Tämä on erityisen tärkeää nykypäivän kilpailuilla markkinoilla”.

Pees jatkaa: “raportti näyttää, että paras taloudellinen suorituskyky maataloudessa on niissä jäsenmaissa ja sektoreilla, joissa osuuskuntien markkinaosuus on korkea. Parhaan taloudellisen tuloksen saavuttavat ne osuuskunnat, joilla on innovatiiviset, yrittäjähenkiset strategiat ja jotka luovat lisäarvoa tuotteilleen jalostuksen ja markkinoinnin kautta. EU:n 22 000 maatalousosuuskuntaa 347 miljardin euron liikevaihdollaan ovat vahva ja dynaaminen osa eurooppalaista ruokaketjua.”

Lopuksi Pees muistuttaa, että “on elintärkeää, että EU:n instituutiot ymmärtävät miten tärkeä rooli osuuskunnilla on Euroopan maataloudessa. Niiden toimintaa tulee tukea oikeanlaisella politiikalla. “

 

Lisätietoja raportista:

Hanna Muukka
hanna.muukka@pellervo.fi
040 176 9998

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.