Suomi-yhtiön henkivakuutuskanta OPlle

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (Suomi-yhtiö) ja OP tiedottivat sopineensa Suomi-yhtiön yksilöllisen henkivakuutuskannan luovuttamisesta OPlle.

Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 31.12.2015. Luovutus edellyttää sekä yhtiöiden yhtiökokousten hyväksyntää että Finanssivalvonnan suostumusta. Yhtiökokoukset pidetään 29.9.2015.

Suomi-yhtiön yksilöllinen henkivakuutuskanta käsittää noin 130 000 sopimuskokonaisuutta, joissa on noin 300 000 vakuutusta. Vakuutukset on pääsääntöisesti myyty asiakkaille ennen 1.7.1997. Suomi-yhtiö ei ole myöntänyt uusia vakuutuksia enää vuoden 2005 jälkeen.

Vakuutuskannan luovutuksessa vakuutussopimukset siirtyvät entisin ehdoin ja näin ollen Suomi-yhtiön myöntämät pysyvät lisäedut säilyvät. OP on hoitanut siirtyvää vakuutuskantaa jo 10 vuotta ja vastannut asiakaspalvelusta Suomi-yhtiön asiakkaille. Välittömiä muutoksia ei näin ollen ole luvassa, eikä muutos edellytä Suomi-yhtiön asiakkailta mitään toimenpiteitä.

”Saamme siirron myötä paljon uusia asiakkaita, mikä tukee kasvutavoitteitamme niin varallisuudenhoidossa kuin vahinkovakuutuksessakin.  Järjestely on OPn vakavaraisuuden kannalta neutraali, mutta asiakkaat hyötyvät ryhmän vahvasta vakavaraisuudesta pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Sami Jormalainen OPlta.

”Suomi-yhtiö on ollut alasajovaiheessa jo reilut kymmenen vuotta ja jakanut asiakkailleen merkittäviä lisäetuja. Vakavaraisuusmääräysten kiristyessä yhtiön mahdollisuudet sijoittaa asiakkaiden varoja tuottavasti ovat heikentyneet. OPn vahva vakavaraisuus luo lisäturvaa luvattujen korkeiden laskuperustekorkojen ja erityisetujen maksamiseen tulevaisuudessakin. Samalla paranevat Suomi-yhtiön mahdollisuudet hoitaa yhtiöön jäävän yksilöllisen eläkevakuutuskannan alasajovaihetta tehokkaasti ja asiakkaiden edut turvaten”, toteaa toimitusjohtaja Jari Sokka Suomi-yhtiöstä.

 

 

Yksilöllinen henkivakuutuskanta siirtyy OP-Henkivakuutus Oy:lle poislukien vahinkovakuutusluonteiset henkilövakuutukset, jotka siirtyvät Pohjola Vakuutus Oy:lle. Kannanluovutuksen yhteydessä Suomi-yhtiöstä siirtyy omaisuutta 1,3 miljardia euroa, joka vastaa siirtyvän vakuutuskannan osuutta Suomi-yhtiön koko varallisuudesta.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.