Alf Rehn Tanner-seminaarissa: Sivuduunitalous yleistyy

Väinö Tannerin säätiö ja Pellervo-Seura järjestivät 24.9. Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa järjestetyssä Työtä ilman välikäsiä-Työn tekeminen murroksess – Tanner-seminaarin, jossa kartoitettiin miltä tulevaisuuden työelämä voisi näyttää. Tilaisuudessa puhui mm. professori Alf Rehn,  Myös Osuustoiminta oli vilkkaasti seminaarin sisällöissä läsnä.

Alf Rehn puhui seminaarissa tulevaisuuden työstä.

”On tärkeää pystyä irrottautumaan historiasta ja siirtymään monoliittien tuolle puolen”, korosti Rehn puheessaan.

Monoliiteillä Rehn tarkoitti vallitsevia käsityksiä työelämästä. Rehn oletti puheessaan, että tulevaisuudessa työurat sirpaloituvat enemmän ja voi syntyä esimerkiksi yleisyrittäjyyttä, joka saatetaan organisoida esimerkiksi osuuskunnilla. Ns. yleisyrittäjyys hajaantuu moneen eri kohteeseen tehtäviin työsuoritteisiin ja syntyy ns. sivuduunitalous.

Samaan hengenvetoon Rehn kuitenkin kertoi tulevaisuusajattelun ongelmista, kuten siitä miten luoda oikeita kysymyksiä. Hän kertoi todenneensa omien havaintojensa perusteella, että se mitä luullaan, tuskin tulee tapahtumaan.

Tilaisuudessa kuultiin myös useita esimerkkejä osuuskunnista, niin yritysten yhteenliittymänä, kuin työnteon alustanakin.

Osuuskunta Valomon toimitusjohtaja Heikki Salo kertoi useiden yritysten yhteistyötä varten perustetun osuuskuntansa eduista. Osuuskunta perustettiin erityisesti julkisia kilpailutuksia silmällä pitäen. Osuuskunnassa yritykset pystyvät osallistumaan isompiin kilpailutuksiin yhtenä kokonaisuutena osuuskunnan kautta. Salo kertoi Valomon toimintatavan näyttävän myös asiakasrajapinnassa siltä, että vain yksi yritys tekee toimeksiantoa, vaikka taustalla onkin laajempi yritysyhteistyö.

Seminaarissa esittäytyivät myös mm. polttoainekauppiaiden osuuskunta Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ja laskutusosuuskunta Eezy.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.