Alf Rehn Tanner-seminaarissa: Sivuduunitalous yleistyy

Väinö Tannerin säätiö ja Pellervo-Seura järjestivät 24.9. Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa järjestetyssä Työtä ilman välikäsiä-Työn tekeminen murroksess – Tanner-seminaarin, jossa kartoitettiin miltä tulevaisuuden työelämä voisi näyttää. Tilaisuudessa puhui mm. professori Alf Rehn,  Myös Osuustoiminta oli vilkkaasti seminaarin sisällöissä läsnä.

Alf Rehn puhui seminaarissa tulevaisuuden työstä.

”On tärkeää pystyä irrottautumaan historiasta ja siirtymään monoliittien tuolle puolen”, korosti Rehn puheessaan.

Monoliiteillä Rehn tarkoitti vallitsevia käsityksiä työelämästä. Rehn oletti puheessaan, että tulevaisuudessa työurat sirpaloituvat enemmän ja voi syntyä esimerkiksi yleisyrittäjyyttä, joka saatetaan organisoida esimerkiksi osuuskunnilla. Ns. yleisyrittäjyys hajaantuu moneen eri kohteeseen tehtäviin työsuoritteisiin ja syntyy ns. sivuduunitalous.

Samaan hengenvetoon Rehn kuitenkin kertoi tulevaisuusajattelun ongelmista, kuten siitä miten luoda oikeita kysymyksiä. Hän kertoi todenneensa omien havaintojensa perusteella, että se mitä luullaan, tuskin tulee tapahtumaan.

Tilaisuudessa kuultiin myös useita esimerkkejä osuuskunnista, niin yritysten yhteenliittymänä, kuin työnteon alustanakin.

Osuuskunta Valomon toimitusjohtaja Heikki Salo kertoi useiden yritysten yhteistyötä varten perustetun osuuskuntansa eduista. Osuuskunta perustettiin erityisesti julkisia kilpailutuksia silmällä pitäen. Osuuskunnassa yritykset pystyvät osallistumaan isompiin kilpailutuksiin yhtenä kokonaisuutena osuuskunnan kautta. Salo kertoi Valomon toimintatavan näyttävän myös asiakasrajapinnassa siltä, että vain yksi yritys tekee toimeksiantoa, vaikka taustalla onkin laajempi yritysyhteistyö.

Seminaarissa esittäytyivät myös mm. polttoainekauppiaiden osuuskunta Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ja laskutusosuuskunta Eezy.

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.