Ruotsin Thomas Magnusson valittu Cogecan uudeksi puheenjohtajaksi

Tulevalla kolmivuotiskaudellaan uusi puheenjohtaja aikoo keskittyä kauppaneuvotteluihin sekä yhteisen maatalouspolitiikan tekemiseen toimivammaksi viljelijöille ja tuottajaosuuskunnille.

Thomas Magnusson kommentoi työohjelmaansa 2016–2018: “keskeinen tavoitteeni on parantaa EU politiikkaa, joka vaikuttaa suoraan eurooppalaisiin tuottajaosuuskuntiin. Osuuskuntien menestyksen avain on kestävässä ja kilpailukykyisessä toiminnassa. Tutkimusta ja innovaatioita tulee lisätä, erityisesti biotaloudessa on paljon mahdollisuuksia. Meidän tulee lisäksi taistella ruokaketjussa vallitsevia epäreiluja ja haitallisia toimintatapoja vastaan, jotta varmistamme paremmin toimivan ruokaketjun. Myös hintavaihtelut maatalousmarkkinoilla ovat lisääntyneet ja viljelijät tarvitsevat työkaluja, jotta voivat paremmin hallita näitä riskejä. Vientimahdollisuuksia sekä uusia markkinoita on löydyttävä ja kauppaneuvottelujen on oltava tasapuolisia.”

”Tämän lisäksi eurooppalaisten tuottajaosuuskuntien verkostoitumista tulee kehittää eteenpäin ja parantaa tietämystä tuottajaosuuskuntien eduista sekä niiden merkityksestä EU:n talouden kasvulle. Haluan jatkaa osuustoiminnallisen yritysmallin edistämistä kaikissa jäsenmaissa.”

Magnusson on maidontuottaja ja edustaa Ruotsin maanviljelijäjärjestö LRF:ää. Varapuheenjohtajiksi valittiin Maria Antonia Figueirdo Confagrista Portugalista, Martin Pycha Tsekin viljelijäjärjestöstä, Thomas Memmert saksalaisesta DRV:stä sekä Vasileios Parolas Kreikan Cooperative Association Paseges:ta.

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.