Lappeenrannan teknillisen yliopiston väitös: Osakeyhtiön ostolla on kilpailuetua osuuskunnalle

Osuuskuntamuotoiset yritykset voivat vastata kilpailuun ja luoda kasvua ja kilpailuetua itselleen ostamalla toisella toimialalla toimivan osakeyhtiömuotoisen yrityksen ja yhdistämällä sen osaksi omaa toimintaansa. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa kauppatieteiden maisteri Saila Rosaksen väitöskirjassa, jossa analysoitiin yhtä suurimmista Suomessa tehdyistä yrityskaupoista: osuustoiminnallisen osuuspankkien omistaman OKO Pankin enemmistöosuuden ostamista sijoittajaomisteisesta vakuutusyhtiö Pohjolasta.

Tutkimuksen tulosten mukaan toisen, eri yhtiömuotoisen yrityksen ostopäätöksen taustalla ovat osuustoiminnallisen yrityksen perustarkoitus, maantieteellisesti rajattu toimialue, mahdollisuus kasvaa ja kehittyä tällaisilla markkinoilla. Näistä lähtökohdista käsin osakeyhtiön ostolla saavutettu laajentuminen toiselle toimialalle ja sen kautta saatava kasvu ja kilpailukyky voivat olla ainoa käytettävissä oleva väline osuustoiminnalliselle yritykselle kasvaa, kehittyä, kilpailla ja suojata itseään kilpailijoitaan vastaan sekä tuottaa lisähyötyjä omistajilleen ja asiakkailleen. Toisin kuin osakeyhtiö, osuustoiminnallinen yritys ei voi siirtää toimintaansa yrityksen näkökulmasta katsoen paremmille markkinoille, sillä sen perustarkoitus on tuottaa palveluita ja tuotteita omistajilleen ja asiakkailleen kilpailukykyiseen hintaan toimialueellaan.

Yrityskaupan kautta osuustoiminnalliset yritykset voivat säilyttää paikallisen toimintansa kilpailussa kansainvälisiä tai digitaalisia kilpailijoitaan vastaan luomalla palvelukeskittymiä palveluista, joita on vaikea tuottaa muutoin kuin paikallisen toiminnan kautta. Tällaisia palvelukeskittymiä voivat olla muun muassa pankki-, vakuutus-, terveys-, kodin- ja kiinteistönhoito-, ja turvallisuuspalvelut. Tätä kautta myös osuustoiminnallisen yrityksen asiakas voi saada hyötyä, mitä osuustoimintayrityksen kilpailijat eivät pysty tarjoamaan.

Rosaksen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Co-operative acquisitions – the contextual factors and challenges for co-operatives when acquiring an investor-owned firm (Osuustoiminnalliset yrityskaupat – osuustoimintayrityksen taustatekijät ja haasteet osakeyhtiömuotoisen yrityksen ostossa) tarkastetaan 15.12.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1381. Vastaväittäjä toimii professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Iiro Jussila LUT:sta.

Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-879-1.

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.