Väitös: Startup-tiimien yhteisöllisyys on etu liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa

Tiimiperusteisten startupien ajattelu- ja toimintatavat ovat vahvasti yhteisöllisiä. Näin ne poikkeavat perinteisestä yksilökeskeisestä yrittäjyys- ja johtamisajattelusta. Yhteisölliset menetelmät tekevät startupeista houkuttelevia työnantajia sekä ketteriä toimijoita liiketoimintaympäristöissä. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyssä väitöksessä.

Väitöksessä tutkittuja startupeja johdetaan ilman muodollista hierarkiaa ja yksittäistä johtajaa. Toimintaa kuvaavat tiimin jäsenten tasa-arvoisuus ja johtamista demokraattisuus. Jokaisella yksilöllä on keskeinen rooli osallistumisessa ja vastuunkantamisessa, sillä yksilöt viime kädessä vaikuttavat tiimin yhteisiin lopputuloksiin. Yhteisöllisyys ei siis suinkaan tarkoita vastuun puuttumista tai jatkuvaa yksimielisyyttä, vaan aktiivista yksilöiden osallistumista ja ajatustenvaihtoa.

”Startup-tiimien toimintaa kuvaa yhteisöllisyys, joka heijastaa sitä, miten uusia liiketoimintamahdollisuuksia luodaan ja toteutetaan yhdessä tiimin jäsenten kesken. Jotkin liiketoimintamahdollisuudet voivat edellyttää yhteisöllisyyttä syntyäkseen tai konkretisoituakseen”, kuvailee tutkimuksen tehnyt Heidi Forsström-Tuominen.

Tiimin jäsenten välinen vuorovaikutus on startupien toiminnassa avainasemassa. Vuorovaikutusta kuvaavat epämuodollisuus ja byrokratian puuttuminen sekä jatkuvuus, välittömyys ja avoimuus. Tiedon lisäksi myös tunnetta jaetaan aktiivisesti. Tällaisessa vuorovaikutuksessa tiimin jäsenille muodostuu yhteinen ymmärrys liiketoiminnasta sekä motivaatio ja tunnepohja yhteisten liiketoimintatavoitteiden saavuttamiselle. Täten kaikki tiimin jäsenet pystyvät reagoimaan uusiin mahdollisuuksiin ja muutoksiin nopeasti ja tiimi toimimaan ketterästi yhdessä.

Forsström-Tuomisen mukaan tuloksista voivat hyötyä sekä uudet yritykset että jo olemassa olevat organisaatiot, jotka pyrkivät sisäisen tiimityön tai yritysten välisen yhteistyön avulla luomaan uusia tuotteita tai palveluita. Etenkin korkean teknologian aloilla suurten organisaatioiden sisäiset tai väliset tiimit voisivat toimia startupien tavoin. Tämä vaatii ajattelutapojen, organisaatiorakenteiden ja käytännön toiminnan muutosta osallistavaan ja vastuuttavaan sekä luottamuksen ja vuorovaikutuksen mahdollistavaan suuntaan.

Pellervon toimitusjohtajan Sami Karhun mukaan väitöskirjalla on suuri merkitys myös osuuskuntien tiimimäisen toiminnan kehittämiseen.

”Forsström-Tuomisen väitöskirjalla on suuri merkitys myös osuustoimintamallin kehittämiselle. Osuustoiminnallinen liiketoimintamalli perustuu erityisesti yhteisöllisyyteen ja jäsenten yhteistyöhön. Tiimimäisellä ajattelutavalla saadaan osuuskuntayrittäjyydessä suuria etuja aikaan ja väitöskirja tulee olemaan teeman kehittämisen pohjana jatkossa”, Karhu kommentoi.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.