Osakeyhtiömuotoinen vesilaitos sulautumassa vesiosuuskuntaan Keski-Pohjanmaalla

Osakeyhtiömuotoinen vesilaitos sulautuu vesiosuuskuntaan Keski-Pohjanmaalla

Kannuksen vesiosuuskunta on tehnyt aiesopimuksen fuusiosta Lohtajan Vesihuolto Oy:n kanssa. Tarjouksessa Kannuksen Vesiosuuskunta tarjoaa vaihtoa, jossa Lohtajan Vesihuolto Oy:n osakkeet vaihdetaan Kannuksen vesiosuuskunnan osuuksiksi ja sen entisistä osakkaista tulee Kannuksen vesiosuuskunnan jäseniä.

Lohtajan Vesihuolto Oy hoitaa Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevan Lohtajan vesijohtovedenjakelun ja Kannuksen vesiosuuskunta on aiemmin toiminut vain Kannuksen alueella.

Kannuksen vesiosuuskunnalla on tavoitteena saada vaihdettua 90 % osakkeista osuuksiksi heinäkuun 2016 loppuun mennessä. Tavoitellun 90 prosentin omistusosuuden täytyttyä Kannuksen vesiosuuskunta aloittaa lunastusmenettelyn lopuista osakkeista. Vaihdossa n. 850 Lohtajan Vesihuolto Oy:n osakkaasta tulee Kannuksen vesiosuuskunnan jäseniä. Ennestään vesiosuuskunnalla on n. 2200 jäsentä.

Kannuksen vesiosuuskunta tulee fuusion jälkeen hoitamaan Lohtajan Vesihuolto Oy:n aiemmin tekemän vedenjakelun uuden Kannuksesta rakennettavan syöttövesijohdon avulla. Lohtajan nykyisen vesilaitoksen käyttö lopetetaan, kun syöttövesijohto valmistuu. Syöttövesijohdosta tulee n. 20 km mittainen.

Kyseessä on osuuskunta-näkökulmasta merkittävä fuusio, sillä osakeyhtiöitä on fuusioitu harvoin osuuskunniksi vastaavalla menettelyllä.

”Vesihuollossa liiketoiminnan kasvattaminen on haastavaa. Nyt pääsemme käyttämään vapaana ollut vesiresurssia Kannuksesta uusien jäseniemme veden jakelussa”, kertoo Kannuksen vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Joni Vihanta.

Fuusion yhteydessä Lohtajan Vesihuollon asiakkaiden vesimaksut alenevat asteittain Kannuksen vesiosuuskunnan nykyisten hintojen mukaisiksi. Lopulta lohtajalaisten vesimaksut tulevat olemaan alle puolet nykytasosta.

”Olemme fuusiota suunnitellessa ja osakkeiden vaihtotarjousta tehdessä nähneet tärkeänä, että lohtajalaiset tulevat osuuskunnan jäseniksi ja osallistuvat sen päätöksentekoon”, Vihanta valottaa.

Myös Lohtajan Vesihuolto Oy:n kaksi työntekijää siirtyvät Kannuksen vesiosuuskunnan palvelukseen.

”Kannuksen vesiosuuskuntaan on ennenkin sulautunut muita vesiosuuskuntia, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun sulautuva yritys on osakeyhtiö.”

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.