Pitkäaikaisen osuustoimintamiehen Simo Arraksen muistolle

Pitkäaikainen osuustoimintamies, valtiotieteen maisteri, reservin majuri Simo Arras menehtyi 78 vuoden ikäisenä vaikeaan sairauteen 27.6.2016.

Simo Arraksen elämäntyössä osuustoiminnalla oli keskeinen sija. Hän toimi Hankkijan liikeopiston johtajana 1980-luvulla. Suomen ulkoministeriön palveluksessa Simo Arras osallistui maaseudun kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä suunnittelu- että kenttätehtävissä Sambiassa. Osuustoiminta kuului myös näihin tehtäviin yritysten perustamis- ja neuvonta-asioissa. Simon työrupeama Helsingin yliopistossa kesti kymmenisen vuotta, aluksi osuustoimintainstituutissa ja sen jälkeen Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa, johon instituutti liitettiin vuonna 2001. Simon vastuulla oli osuustoiminnallista yrittäjyyttä edistävien koulutus- ja kehittämishankkeitten toteuttaminen yhteistyössä kuntien, oppilaitosten ja työvoima- ja elinkeinoviranomaisten kanssa. Toiminta oli 1990-luvulla uraauurtavaa ja sillä luotiin perustaa osuuskuntamuotoisen yritysmuodon leviämiselle ja vakiintumiselle suomalaiseen pienyrittäjyyteen. Simo Arras oli mukana myös yliopiston täydennyskoulutustoimintaan liittyvässä innovatiivisessa yrityshautomokoulutuksessa yhteistyössä Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen (nykyisen Palmenia-instituutin) kanssa.

Yhteistyökumppanit tottuivat luottamaan Simoon, jolla oli vahva käytännön kokemus sekä yrittäjyydestä että koulutustehtävistä. Kouluttajana Simo saavutti sekä nuorten että varttuneiden oppilaidensa luottamuksen vankalla kokemuksellaan ja myötäelämistaidollaan. Työyhteisön jäsenenä Simoa arvostettiin yhteistyön rakentajana ja avoimena tiedon jakajana. Eläkkeelle siirryttyään vuodesta 2003 alkaen Simo palasi läheiseksi kokemansa kehitysyhteistyön pariin muutaman tuttavansa kanssa perustamalla konsulttiyrityksen ja toteuttamalla sen kautta hanketehtäviä Afrikassa.

Simo Arras arvosti kansalaistoimintaa ja osallistui moniin yhteisiin rientoihin. Hän kuului 1980-luvulla Kontulan urheilijoiden perustajiin ja osallistui toimintaan myös juniorien ohjaajana ja jalkapallotuomarina. Afrikassakin Simo työtehtäviensä lomassa tuomaroi kehitysyhteistyöfirmojen työntekijöiden välisiä puulaakipelejä. Laulumiehenä Simo kuului Mellun Lauluun. Maanpuolustustyön Simo koki erityisen läheiseksi. Tunnustukseksi ansioistaan hänet ylennettiin reservin majuriksi.
Ystävät, työtoverit ja yhteistyökumppanit muistavat kiitollisuudella ja lämmöllä Simo Arrasta ahkerasta ja innostavasta elämäntyöstä ja myötäelämisestä niin työssä kuin harrastustenkin yhteydessä kohtaamiensa ihmisten kanssa. – Simo Arraksen lähiomaisiin kuuluivat puoliso, lapset , lastenlapset sekä jo tyttären tyttärenpoikakin. Simo Arras on siunattu läheisten läsnäollessa ja uurna lasketaan sukuhautaan Turun vanhalle hautausmaalle.

Tapani Köppä
valtiotieteen tohtori
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja, professori (eläkkeellä)

Kirjoittaja on Simo Arraksen pitkäaikainen yhteistyökumppani, työtoveri ja ystävä

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.