OP irtaantuun Finanssialan Keskusliitosta ja hakee Paltan jäsenyyttä

OP Ryhmän tavoitteena on kehittyä finanssiryhmästä monialaiseksi asiakasomisteiseksi palveluyritykseksi. Murroksen keskellä OP vahvistaa myös omaa edunvalvontaansa. Samalla OP irtautuu Finanssialan Keskusliiton toiminnasta ja käynnistää neuvottelut jäsenyyden siirtämisestä Palvelualojen työnantajat Paltaan.
– Digitaalisuus muuttaa sekä perinteisiä toimialakäsityksiä että tuote- ja palvelumalleja. Yritysten valtava uusiutumistarve haastaa niin viranomaisia kuin yritysten omaa edunvalvontaakin. Euroopan keskuspankki työllistää meitä uutena valvojana paljon ja on tuonut uuden painotuksen edunvalvontatarpeisiimme. Kun lisäksi yhteisömuotomme ohjaa meitä kehittämään asiakaslähtöisesti aivan uudenlaisia, monialaisia palvelukokonaisuuksia, OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvoston tänään tekemälle edunvalvontapäätökselle on selkeät perusteet, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen.
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä OP haluaa omalla vahvalla edunvalvonnallaan varmistaa erityisesti asiakasomisteisuuteen ja monialaiseen palvelutarjontaan perustuvan liiketoimintamallinsa toimintaedellytykset ja tasapuoliset kilpailumahdollisuudet. Perustehtävänsä mukaisesti OP haluaa edistää kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia toimintaympäristössään.
Irtautumisen jälkeenkin OP jatkaa FK:n kanssa erillisiin sopimuksiin perustuvaa maksuliikealueen yhteistyötä, johon kuuluu myös yhteistä edunvalvontaa.
– Tulemme hakemaan Paltan jäsenyyttä. Palta hoitaa tälläkin hetkellä finanssialan keskeiset työmarkkina-asiat. Käynnistämme tähän liittyvät neuvottelut saman tien. Jatkamme Paltan kautta Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenenä, Karhinen kertoo.
Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.