PTT:n kansantalousryhmän tutkimusjohtajaksi KTT Olli-Pekka Ruuskanen

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtajaksi on nimitetty Olli-Pekka Ruuskanen, 50. Ruuskasella on monipuolinen kokemus ammattiekonomistin ja tutkijan tehtävistä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tuo PTT:lle laajaa osaamista muun muassa vakuutus- ja rahoitusmarkkinoista, data-analytiikasta ja alustataloudesta. Ruuskanen aloittaa tehtävässään 1.6.

PTT:n kansantalouden tutkimusryhmän työssä globaalin talouden trendit yhdistyvät kansantalouden ja aluetalouden kehitykseen. Ryhmän keskeisiä tutkimusteemoja ovat aluetalous, asuntomarkkinat, työmarkkinat, innovaatiot ja julkinen talous.

Ruuskasen mukaan PTT tarjoaa keskeisen näköalapaikan yhteiskunnallista murrosta koskevan taloustieteellisen tutkimuksen tekemiselle ja uusien ekonometristen ennustemenetelmien käytölle. Parhaillaan hän tutkii massadatan käyttöä alueellisissa innovaatiojärjestelmissä.

”Myös lohkoketjujen mahdollisuudet finanssisektorilla, elintarviketeollisuudessa ja terveysalalla ovat pitkälti kartoittamatta. PTT on luonteva paikka tämänkin työn tekemiseen”, Ruuskanen kertoo.

Ruuskanen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori pääaineenaan kansantaloustiede, ja hän on tätä aiemmin toiminut tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutusyksikkö Synergosissa. Hän toimi myös Suomen ainoana vakuutustieteen professorina Tampereen yliopistossa 2011-2015. Sitä ennen hän johti Ugandan Vakuutusyhtiöiden keskusliittoa. Ruuskanen on tutkinut rahoitusmarkkinoita, taloudellista lukutaitoa, kotitalouksien hyvinvointia ja ajankäyttöä, riskinhallintaa ja yhteiskunnallista vallankäyttöä.

”Olen erityisen kiinnostunut taloudellisesta lukutaidosta ja sen vahvistamisesta Suomessa. Se on nyt ajankohtainen aihe, sillä suomalaisnuorten talousosaaminen mitataan ensi vuonna Pisa-tutkimuksessa”, Ruuskanen sanoo.

PTT:n toimitusjohtajan Iiro Jussilan mukaan Ruuskanen vahvistaa ja täydentää tutkimuslaitoksen osaamista ja tuo tärkeän panoksen PTT:n strategian toteuttamiseen.

”Talous digitalisoituu ja PTT haluaa auttaa sidosryhmiään tähän prosessiin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Ruuskanen tuo tähän työhön hyödyllisen panoksen. Tehtävänämme on yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen ja taloudellisen päätöksenteon tukeminen kaikilla tasoilla. Ruuskasen monipuolinen tausta, osaaminen ja tutkimukselliset intressit tukevat hyvin tämän tehtävän toteuttamista”, Jussila sanoo.

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.