PTT:n kansantalousryhmän tutkimusjohtajaksi KTT Olli-Pekka Ruuskanen

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtajaksi on nimitetty Olli-Pekka Ruuskanen, 50. Ruuskasella on monipuolinen kokemus ammattiekonomistin ja tutkijan tehtävistä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tuo PTT:lle laajaa osaamista muun muassa vakuutus- ja rahoitusmarkkinoista, data-analytiikasta ja alustataloudesta. Ruuskanen aloittaa tehtävässään 1.6.

PTT:n kansantalouden tutkimusryhmän työssä globaalin talouden trendit yhdistyvät kansantalouden ja aluetalouden kehitykseen. Ryhmän keskeisiä tutkimusteemoja ovat aluetalous, asuntomarkkinat, työmarkkinat, innovaatiot ja julkinen talous.

Ruuskasen mukaan PTT tarjoaa keskeisen näköalapaikan yhteiskunnallista murrosta koskevan taloustieteellisen tutkimuksen tekemiselle ja uusien ekonometristen ennustemenetelmien käytölle. Parhaillaan hän tutkii massadatan käyttöä alueellisissa innovaatiojärjestelmissä.

”Myös lohkoketjujen mahdollisuudet finanssisektorilla, elintarviketeollisuudessa ja terveysalalla ovat pitkälti kartoittamatta. PTT on luonteva paikka tämänkin työn tekemiseen”, Ruuskanen kertoo.

Ruuskanen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori pääaineenaan kansantaloustiede, ja hän on tätä aiemmin toiminut tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutusyksikkö Synergosissa. Hän toimi myös Suomen ainoana vakuutustieteen professorina Tampereen yliopistossa 2011-2015. Sitä ennen hän johti Ugandan Vakuutusyhtiöiden keskusliittoa. Ruuskanen on tutkinut rahoitusmarkkinoita, taloudellista lukutaitoa, kotitalouksien hyvinvointia ja ajankäyttöä, riskinhallintaa ja yhteiskunnallista vallankäyttöä.

”Olen erityisen kiinnostunut taloudellisesta lukutaidosta ja sen vahvistamisesta Suomessa. Se on nyt ajankohtainen aihe, sillä suomalaisnuorten talousosaaminen mitataan ensi vuonna Pisa-tutkimuksessa”, Ruuskanen sanoo.

PTT:n toimitusjohtajan Iiro Jussilan mukaan Ruuskanen vahvistaa ja täydentää tutkimuslaitoksen osaamista ja tuo tärkeän panoksen PTT:n strategian toteuttamiseen.

”Talous digitalisoituu ja PTT haluaa auttaa sidosryhmiään tähän prosessiin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Ruuskanen tuo tähän työhön hyödyllisen panoksen. Tehtävänämme on yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen ja taloudellisen päätöksenteon tukeminen kaikilla tasoilla. Ruuskasen monipuolinen tausta, osaaminen ja tutkimukselliset intressit tukevat hyvin tämän tehtävän toteuttamista”, Jussila sanoo.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.