Pohjoismainen maa- ja metsätalous vahvistuu digitalisoinnin avulla – Osuuskunnat varmistamaan kehitystä

Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC:n laajennetun yleiskokouksen yhteinen lausunto 17.8.2017 Hämeenlinnassa.

Digitalisointi on yksi maa- ja metsätalouden tärkeimmistä kysymyksistä. Viljelijäjärjestöt haluavat työskennellä vielä aktiivisemmin digitalisoinnin parissa, jotta sen tarjoamista mahdollisuuksista hyötyisivät niin maaseudun yksittäiset yrittäjät kuin yhteiskuntakin.

Digitalisointiprosessi etenee yhä nopeammin, ja kehitystä ja sen seurauksia pitkällä aikavälillä on mahdotonta ennakoida. Maa- ja metsätalouden sekä koko elintarviketeollisuuden tulisi panostaa yhä enemmän teknologiseen kehitykseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tällaiset ponnistelut auttavat myös tuottamaan positiivisen kuvan alasta, mikä houkuttelisi nuoria valitsemaan koulutuksen ja tulevaisuuden maa- ja metsätalouden parissa.

NBC katsoo kehitystä positiivisesti ja pitää digitalisointia suurena mahdollisuutena Pohjoismaisten elintarvikeketjujen tehokkuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Lisääntyneet vaatimukset ja monipuoliset kuluttajapyynnöt parantavat mahdollisuuksia pohjoismaisten lisäarvotuotteiden markkinoinnissa niin kotimaassa, kun ulkomailla.

Viljelijöiden näkökulmasta digitalisoinnin keskeinen kysymys on tietoverkkojen ja laajakaistan toimivuus maaseudulla, ympäri Pohjoismaita. Hallitusten on panostettava lisää kehitykseen ja investointeihin. Sama koskee maa- ja metsätalouden yrityksiä ja organisaatioita. Digitalisointi on ajankohtainen kysymys, jonka eteen tulee panostaa jo tänään, eikä huomenna. Osuuskunnilla on avainasemiensa takia mahdollisuus varmistaa, että digitalisointi vahvistaa maatalousyrittäjyyden kannattavuutta ja kilpailukykyä. Omistus, arvot ja demokraattinen päätöksenteko ovat kilpailuetuja etenkin tiedonkeruun, analysoinnin ja omistajuuden käytön kannalta.

Pohjoismaiset talonpoikaisjärjestöt katsovat digitalisointiin liittyvän myös riskejä, ja on ratkaisevaa, että yksityisyyteen, tietoturvaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kysymykset käsitellään lainsäädännössä. Järjestöillä on velvollisuus varmistaa, että lainsäädäntö on asianmukainen yhteistyössä poliitikkojen ja viranomaisten kanssa.

Pohjolan talonpoikaisjärjestöjen keskusneuvosto NBC perustettiin vuonna 1934 ja toimii pohjoismaisten maa- ja maatalouskuntien yhteisjärjestönä. Jäseninä on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (Suomi), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (Suomi), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Ruotsi), Pellervo-seura (Suomi), Landbrug og Fødevarer (Tanska), Bændasamtök Islands (Islanti), Norges Bondelag  och Norsk Landbrukssamvirke (Norja).

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.