Pohjoismainen maa- ja metsätalous vahvistuu digitalisoinnin avulla – Osuuskunnat varmistamaan kehitystä

Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC:n laajennetun yleiskokouksen yhteinen lausunto 17.8.2017 Hämeenlinnassa.

Digitalisointi on yksi maa- ja metsätalouden tärkeimmistä kysymyksistä. Viljelijäjärjestöt haluavat työskennellä vielä aktiivisemmin digitalisoinnin parissa, jotta sen tarjoamista mahdollisuuksista hyötyisivät niin maaseudun yksittäiset yrittäjät kuin yhteiskuntakin.

Digitalisointiprosessi etenee yhä nopeammin, ja kehitystä ja sen seurauksia pitkällä aikavälillä on mahdotonta ennakoida. Maa- ja metsätalouden sekä koko elintarviketeollisuuden tulisi panostaa yhä enemmän teknologiseen kehitykseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tällaiset ponnistelut auttavat myös tuottamaan positiivisen kuvan alasta, mikä houkuttelisi nuoria valitsemaan koulutuksen ja tulevaisuuden maa- ja metsätalouden parissa.

NBC katsoo kehitystä positiivisesti ja pitää digitalisointia suurena mahdollisuutena Pohjoismaisten elintarvikeketjujen tehokkuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Lisääntyneet vaatimukset ja monipuoliset kuluttajapyynnöt parantavat mahdollisuuksia pohjoismaisten lisäarvotuotteiden markkinoinnissa niin kotimaassa, kun ulkomailla.

Viljelijöiden näkökulmasta digitalisoinnin keskeinen kysymys on tietoverkkojen ja laajakaistan toimivuus maaseudulla, ympäri Pohjoismaita. Hallitusten on panostettava lisää kehitykseen ja investointeihin. Sama koskee maa- ja metsätalouden yrityksiä ja organisaatioita. Digitalisointi on ajankohtainen kysymys, jonka eteen tulee panostaa jo tänään, eikä huomenna. Osuuskunnilla on avainasemiensa takia mahdollisuus varmistaa, että digitalisointi vahvistaa maatalousyrittäjyyden kannattavuutta ja kilpailukykyä. Omistus, arvot ja demokraattinen päätöksenteko ovat kilpailuetuja etenkin tiedonkeruun, analysoinnin ja omistajuuden käytön kannalta.

Pohjoismaiset talonpoikaisjärjestöt katsovat digitalisointiin liittyvän myös riskejä, ja on ratkaisevaa, että yksityisyyteen, tietoturvaan ja tietojenkäsittelyyn liittyvät kysymykset käsitellään lainsäädännössä. Järjestöillä on velvollisuus varmistaa, että lainsäädäntö on asianmukainen yhteistyössä poliitikkojen ja viranomaisten kanssa.

Pohjolan talonpoikaisjärjestöjen keskusneuvosto NBC perustettiin vuonna 1934 ja toimii pohjoismaisten maa- ja maatalouskuntien yhteisjärjestönä. Jäseninä on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (Suomi), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (Suomi), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Ruotsi), Pellervo-seura (Suomi), Landbrug og Fødevarer (Tanska), Bændasamtök Islands (Islanti), Norges Bondelag  och Norsk Landbrukssamvirke (Norja).

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.