Suomen suurimmat sähköiset vaalit käynnissä OP Ryhmässä

OP Ryhmän 81 osuuspankissa on parhaillaan käynnissä sähköiset vaalit, joissa äänioikeutettuina on kaikkiaan 1,5 miljoonaa suomalaista. Äänioikeutetuista yli 1,2 miljoonaa voi äänestää sähköisesti.

Osuuspankit ovat asiakasomisteisia asiakkaidensa omistamia osuuskuntia, ja ylintä päätösvaltaa jokaisessa pankissa käyttää sen omistaja-asiakkaista koostuva edustajisto tai osuuskunnan kokous. Omistaja-asiakkaat valitsevat vaaleilla keskuudestaan edustajiston omaan pankkiinsa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Ehdokkaita on Suomen laajuisesti yhteensä yli 5 600, ja edustajistoihin valitaan yhteensä yli 2 300 jäsentä. Äänestysaika päättyy 19.11.

”Edustajisto on tärkeä linkki asiakkaiden ja pankin välillä. Omistaja-asiakkaiden toiveet kulkevat edustajiston kautta pankkiin, ja toisaalta edustajisto tarjoaa jäsenille tuoreinta tietoa esimerkiksi pankin palveluista”, kertoo OPn asiakkuuksista vastaava johtaja Merja Auvinen.

Nyt käynnissä olevat vaalit järjestetään enemmistövaalina, joissa jokainen ehdokas kerää ääniä vain itselleen. Edustajistoihin valitaan siis eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Aiemmin edustajiston vaalit on järjestetty esimerkiksi kuntavaaleista tuttuina listavaaleina suhteellisella vaalitavalla, jolloin edustajien valinta on tapahtunut vertausluvun mukaan ja koko valitsijalistan äänimäärä on ratkaissut tuloksen.

Kaikissa OP Ryhmän osuuspankeissa ei järjestetä tänä syksynä edustajiston vaaleja. Osalla pankeista vaalit järjestetään muuna ajankohtana, ja osalla pankeista edustajistoa vastaa osuuskunnan kokous.

Omistaja-asiakkaat ovat saaneet tiedon äänioikeudestaan joko sähköisesti op.fi-palvelussa tai postitse kirjeenä. Ehdokkaisiin voi tutustua vaalikoneessa osoitteessa op.fi/edustajistonvaalit. Samassa osoitteessa on myös sähköinen äänestyspalvelu, johon kirjaudutaan OP-verkkopalvelutunnuksilla.

”Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Edustajistoon ovat tervetulleita aivan tavalliset omistaja-asiakkaat, jotka tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa ja ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista finanssialan näkökulmasta”, Auvinen sanoo.

Edustajisto käyttää jokaisessa osuuspankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa mm. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päätetään isoimmista lahjoituksista.

Edustajiston vaalien tulokset julkaistaan 4.12.2017 vaalit järjestävien osuuspankkien konttoreissa ja op.fi:ssä.

Jaa artikkeli

Lue myös

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajat osuustoimintaopissa 

"Osuustoiminnalla on sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Sillä on myös hyvin merkittävä - ja vähän päässyt unohtumaan päässyt - rooli myös Suomen historiallisessa kehityksessä. Siksi tästä talousmallista pitäisi kertoa nuorille", totesi aineettoman pääoman professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta. 

Arinalta lahjoitukset Lapin ja Oulun yliopistoille

Arinan hallitus on päättänyt osuuskaupan lahjoituksista Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston varainhankintaan. Arina lahjoittaa yliopistoille yhteensä 175 000 €, euron asiakasomistajaa kohden. Lahjoituksista Lapin yliopisto saa 50 000 € ja Oulun yliopisto 125 000 €, perustuen Arinan jäsenmäärän maantieteellisen jakaumaan. Yliopistot saavat lahjoituksille valtiolta jopa 2,5-kertaisen vastinrahan, joten lahjoituksilla on merkittävä aluevaikutus.