OP Ryhmä uudistaa johtokuntaansa

OP Ryhmä tiedotti, että sen keskusyhteisön hallintoneuvosto on 6.6.2018 tehnyt päätöksen OPn keskusyhteisön johtokunnan ja ylimmän johdon vastuualueiden uudistamisesta. Uudessa johtamismallissa päätöksenteko rakennetaan henkilö- ja yritysasiakkaiden ympärille. Organisaatiota yksinkertaistetaan, päätöksentekoa nopeutetaan ja vastuita selkiytetään. Uusi rakenne tukee OPn strategiaa ja liiketoimintatavoitteita.

”Uudistuksen tavoitteena on strategisen fokuksen kirkastaminen, asiakkaille tuotetun hyödyn maksimointi sekä liiketoiminnan menestyksen vauhdittaminen”, sanoo pääjohtaja Timo Ritakallio.

”Yksinkertaistamalla organisaatiota ja selkeyttämällä vastuita voimme varmistaa, että perusliiketoiminnan prosessit ja toimintamallit ovat sujuvia ja järjestelmät tukevat niitä oikein.”

OP tiedotti, että uudistus aloitetaan keskusyhteisön johtokunnasta, johon tulee muutoksia sekä vastuualueisiin että vastuuhenkilöihin. Johtokunnan osalta muutokset astuvat voimaan 11.6.2018 alkaen.

OP Ryhmän liiketoiminnan ytimen muodostaa edelleen pankki- ja vakuutusliiketoiminta. Pankkiliiketoiminta jakautuu kahteen vastuualueeseen. Ensimmäinen koostuu henkilöasiakkaiden palveluista sekä yhteistyöstä osuuspankkien kanssa. Johtokunnassa tästä Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat -liiketoiminnasta vastaa oikeustieteen kandidaatti, eMBA Harri Nummela.

Yritysasiakkaiden ja instituutioasiakkaiden palveluista muodostuu pankkiliiketoiminnan toinen vastuualue, ja siitä vastaavaksi johtokunnan jäseneksi nimitetään tekniikan lisensiaatti Katja Keitaanniemi. Hän siirtyy OPn palvelukseen Finnverasta, ja suunniteltu aloitusajankohta on elokuussa 2018. Hän toimii myös OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtajana.

Vakuutusliiketoimintaan sisältyvät henkilö- ja yritysasiakkaiden vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminta sekä terveys ja hyvinvointi. Vakuutusasiakkaat-liiketoiminnan johtokuntavastuussa jatkaa maatalous- ja metsätieteiden maisteri, eMBA Olli Lehtilä. Hän toimii myös OP Vakuutus Oy:n toimitusjohtajana.

OPn talousjohtajana ja johtokunnan jäsenenä jatkaa kauppatieteiden maisteri Harri Luhtala. Hän jatkaa myös OPn keskusyhteisön toimitusjohtajana.

Uutena vastuualueena johtokuntaan tulee Kehittäminen ja teknologiat, ja siitä vastaava uusi johtokunnan jäsen on diplomi-insinööri Juho Malmberg.

Ryhmäpalvelut-vastuualue koostuu keskitetystä palvelutuotannosta ja prosesseista, hankinta- ja toimitilapalveluista sekä yritysturvallisuudesta. Ryhmäpalveluista vastaa edelleen johtokunnan jäsen oikeustieteen kandidaatti, eMBA Tony Vepsäläinen. Hän toimii myös johtokunnan varapuheenjohtajana.

Oma vastuualueensa johtokunnassa on Lakiasiat ja compliance, ja siitä vastaava uusi johtokunnan jäsen oikeustieteiden kandidaatti, LL.M. Eur. Tiia Tuovinen.

OP Ryhmän nykyinen viestintäjohtaja ja johtokunnan jäsen Carina Geber-Teir eroaa OPn palvelukseen siirtyäkseen Carcgotecin palvelukseen viimeistään syyskuussa 2018.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.