Osuuskunnat rakentavat kestäviä yhteisöjä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA korostaa Kansainvälisenä Osuustoimintapäivänä 7.heinäkuuta 2018 osuuskuntien merkitystä kestävien yhteisöjen rakentajana.

Osuuskunta on arvopohjainen yritysmuoto. Sillä on kaksoisluonne, joka tarkoittaa, että osuuskunta ei ole vain liikeyritys vaan myös ihmisten yhteisö. Tämä inhimillinen lähetystapa tekee osuuskunnasta yritysmuotona jo lähtökohtaisesti kestävän toimijan, jolla on hyvät lähtökohdat edistää kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa.

Osuuskunnat ja niitä edustavat järjestöt kuten Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA ovatkin erittäin tärkeitä kumppaneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Teema, jota vuoden 2018 kansainvälisenä osuustoimintapäivänä halutaan korostaa.

”Maailma ympärillämme ei kestä jatkuvasti kasvavaa kulutusta, vaan turvataksemme lapsillemme tulevaisuuden, ei ole samantekevää miten elämme. Osuuskunnat ovat rakentamassa kestäviä yhteiskuntia, jotka huomioivat tämän ja kaikki yhdessä voimme tehdä enemmän”, sanoo Marjaana Saarikoski ICA:n hallituksen jäsen.

Osuuskunnilla on kestävässä kehityksessä monta roolia:

  • taloudellisina toimijoina ne luovat työpaikkoja ja toimeentuloa ihmisille
  • ihmislähtöisenä yrittämismallina ne edistävät oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa
  • demokraattisina instituutioina ne osallistavat ihmisiä ja antavat heille
  • mahdollisuuden vaikuttaa omaan yhteisöönsä

Demokratian, tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden avulla on mahdollista luoda myös taloudellisesti kestävää toimintaa.

Kansainvälistä osuustoimintapäivää on juhlittu joka heinäkuu jo vuodesta 1923. Vuodesta 1995 juhlapäivän teema on valittu yhdessä YK:n kanssa tukemaan sen maailmanlaajuisia tavoitteita.  

Suomi on yksi osuustoiminnallisimmista maista maailmassa. Jäsenet omistavat osuuskunnat ja Suomessa osuuskunnilla on noin 7 miljoonaa jäsenyyttä. Osuuskunnat työllistävät 100 000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 30 miljardia euroa. Suomesta ICA:n jäseninä ovat Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK).

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.

Yhteisöjen etäkokouksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi vähäisin tarkennuksin 21.6.2022 hallituksen esityksen yhteisöjen etäkokouksia koskevista yhteisölakien muutoksista. Lakimuutokset tulevat todennäköisesti voimaan 1.7.2022. Etäkokouksia koskeva keskeisin muutos on mahdollisuus pitää osuuskunnan kokous pelkästään etäkokouksena, jos säännöissä niin määrätään.