Osuuskunta ItäMaito ja Osuuskunta Maitosuomi yhdistyvät

Valion maidonhankintaosuuskunnat ja omistajat Osuuskunta ItäMaito ja Osuuskunta Maitosuomi aikovat yhdistyä 1.9.2019 aloittavaksi uudeksi osuuskunnaksi. Osuuskuntien hallitusten puheenjohtajat allekirjoittivat sulautumissopimuksen keskiviikkona 29. elokuuta Helsingissä. Sulautumisesta päätetään lopullisesti osuuskuntien edustajistojen kokouksissa tämän vuoden syksyllä.

Muodostuvan uuden osuuskunnan nimeksi tulee Osuuskunta Maitosuomi ja sen kotipaikka sijaitsee Lapinlahdella. Osuuskuntafuusio mahdollistaa maitotilayrittäjien palveluiden kehittämisen ja resurssien tehokkaan käytön. Osuuskunnan viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

”Maitotilayrittäjien määrä on pitkään vähentynyt Suomessa 5-7 prosenttia vuodessa ja samalla vähenevät siis maidontuottajaosuuskuntien jäsenmäärät. Yhdistymällä tehostamme toimintaamme ja turvaamme osuuskunnan tarjoamat palvelut myös tulevaisuudessa. Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut voivat tehdä entistä paremmin yhteistyötä ja tarjota palveluja yrittäjille tehokkaammin. Isossa yksikössä voidaan erikoistua. Kaikki palvelut voidaan tuottaa suomeksi ja ruotsiksi”, perustelee Osuuskunta Maitosuomen hallituksen puheenjohtaja Esa Kotala.

 

Valion suurin omistaja – kotipaikka Lapinlahdella

Uusi osuuskunta tulee olemaan Valion suurin omistaja 20 849 osakkeellaan (42,7 % Valion 48 861 osakkeesta) ja noin 900 miljoonan litran maitomäärällään.

Osuuskunta Maitosuomeen kuuluu reilut 1 100 maitotilayrittäjäjäsentä ja Osuuskunta ItäMaitoon vajaat 1600 jäsentä. Maitosuomen vastaanottama maitomäärä oli vuonna 2017 noin 364 miljoonaa litraa vuodessa ja ItäMaidon noin 519 miljoonaa litraa vuodessa. Osuuskunnat toimittavat yhteensä lähes puolet Valion vastaanottamasta maitomäärästä. Osuuskunta ItäMaidon hallintopaikka on Lapinlahdella ja Osuuskunta Maitosuomen Seinäjoella. Valion hallintoneuvoston 23 maidontuottajajäsenestä 4 edustaa Osuuskunta Maitosuomea ja 6 Osuuskunta ItäMaitoa.

”Uuden osuuskunnan kotipaikka Lapinlahti sijaitsee melko keskellä uuden osuuskunnan toimialuetta, joka ulottuu Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ja Kainuusta Keski-Suomeen. Lapinlahdella on ajanmukaiset tilat osuuskunnan henkilöstölle Valion suuren juustolan ja jauhetehtaiden yhteydessä”, kertoo Osuuskunta ItäMaidon hallituksen puheenjohtaja Mikko Heikkinen.

Pääosa osuuskunnan toimihenkilöistä työskentelee Heikkisen mukaan koko uuden osuuskunnan alueella. Maitosuomi nimenä taas kuvaa hyvin uuden osuuskunnan aluetta, joka nimensä mukaisesti kattaa suuren osan Suomen parhaimpia maidontuotantoalueita.

 

Uusi osuuskunta käyntiin syyskuussa 2019

Uusi osuuskunta aloittaisi toimintansa syyskuun alussa 2019. Ensimmäiset uuden osuuskunnan edustajiston vaalit pidettäisiin tällöin syksyllä 2019. Vuoden 2018 loppupuolella valitaan uudelle osuuskunnalle ylimenokauden hallitus, joka valmistelee perustettavan osuuskunnan toimintaa ja varmistaa, että yhdistymiselle asetetut tavoitteet toteutuvat.

”Tavoitteemme on kehittää toimintaa ja suunnata henkilöstön työpanosta sekä muita resursseja niin, että vastaamme entistä paremmin maitotilayrittäjien tarpeisiin ja edistämme heidän elinkeinonsa toimintaedellytyksiä parhaiten. Yhdistymisellä tavoitellaan palvelujen kustannustehokasta kehittämistä”, sanovat Osuuskunta ItäMaidon toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen ja Osuuskunta Maitosuomen toimitusjohtaja Reima Luomala.

Uuden osuuskunnan hallintomalli on samanlainen kuin yhdistyvissä osuuskunnissa: Kaikilla osuuskunnan jäsenillä on edustajiston vaalissa yksi ääni. Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnan ylintä päätösvaltaa osallistumalla osuuskunnan edustajiston vaaliin.

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.