PTT:n kansantalouden ennuste syksy 2018: Nousu jatkuu, mutta kasvu hidastuu

Suomen talouden noususuhdanne jatkuu hidatuen tänä ja ensi vuonna kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalouden ennuste. Tämän vuoden talouskasvuksi ennustetaan 2,6 prosenttia ja ensi vuonna 2,4 prosenttia. Työllisyys on kasvanut viime vuoden lopulta lähtien hurjaa vauhtia, mutta työttömyyden kova ydin näyttää sulavan hitaasti. Huolestuttavaa on myös se, että investoinnit tuottavuuteen ja osaamiseen eivät ole kasvaneet.

”Nousukausi jatkuu kohtuullisen hyvänä, mutta vähän vanhoin eväin: investoinnit ovat painottuneet rakentamiseen, tuottavuuden kasvu on heikkoa ja työmarkkinat tarvitsisivat uudistuksia”, sanoo PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari.

Työllisyys on kasvanut aidosti

Työllisyyden kasvuvauhti on ollut viime vuoden lopulta lähtien poikkeuksellisen nopeaa, jopa yhtä nopeaa kuin tuotannon kasvu. Heinäkuussa työllisiä oli noin 75 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tämä on ennen muuta seurausta työvoiman kysynnän kasvusta. Erityisesti ikääntyneiden työllisyys on kasvanut.

Kasvun laatua on epäilty. Varsinkin aktiivimallin käyttöönoton myötä heräsi keskustelua, että lyhytaikaiset työsuhteet, joilla aktiivisuusehdon saa täytettyä, lisääntyisivät merkittävästi. Tästä ei ole juurikaan merkkejä. Esimerkiksi viime vuoden lopulta lähtien palkansaajien työtuntien kasvu on ollut lähes yhtä nopeaa kuin palkansaajien määrän kasvu. Erittäin lyhyitä työpätkiä tekevien määrä on tuskin merkittävästi lisääntynyt.

Poikkeuksellisen nopea työllisyyden kasvu tasoittuu ensi vuonna, ja työllisten määrä kasvaa noin 30 000:lla. Monissa ikäryhmissä, erityisesti keski-ikäisissä, on vielä varaa kasvattaa osallistumisastetta, eikä työvoiman määrällinen tarjonta rajoita työllisyyden kasvua merkittävästi.

Hyvä työllisyyskehitys on vihdoin alkanut näkyä työttömyyden selvänä laskuna, ja työttömyysaste laskee ensi vuonna 7 prosenttiin. Toisaalta tämän vuoden aikana työmarkkinatuen saajien määrä on laskenut selvästi hitaammin kuin muiden työttömien. Työmarkkinatuen saajat ovat olleet jo kauan työttömänä tai heidän työhistoriansa on hyvin lyhyt. Tämä kehitys viittaa siihen, että vaikeimmin työllistyvien joukko, eli työttömyyden “kova ydin”, sulaa hitaasti.

Lue koko ennuste PTT:n kotisivuilta.

Jaa artikkeli

Lue myös