Osuuskuntien asema pitää turvata myös Eurooppa-tasolla

”Euroopan unionin elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikkaaon edistettävä yritysmallien moninaisuus ja osuuskuntien erityispiirteet huomioiden”, muistutti Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo Helsingissä pidetyssä Pellervon valtuuskunnan kokouksessa maanantaina 11. maaliskuuta.

”Tämä tarkoittaa, että yritysmallien monimuotoisuus huomioidaan paitsi lainsäädännössä myös esimerkiksi rahoituksen saamisessa ja koulutuksessa. Osuuskuntien sääntelyn on oltava tasapuolista muiden yritysmallien rinnalla”, Uusitalo alleviivasi.

Hänen mukaansa Euroopan etu on, että se kehittyy monipuolisesti ja ihmiset ovat laajasti mukana rakentamassa yhteiskuntia myös talouden alalla.

”Nykyaikaisessa yhteiskunnassa on tosiasia, että EU:n päätöksenteolla on meidän elämäämme vähintään yhtä suuri merkitys kuin kotimaan politiikalla. Tämä korostuu osuustoiminnan eri toimialoilla, joilla ylikansallinen päätöksenteko on valtasuonena ja EU:n sääntely on voimakasta.”

Europarlamenttivaalit ovat 26. toukokuuta 2019. Pellervo on julkaissut eurovaalitavoitteensa jo kuluvan vuoden alussa. Ne on ensimmäistä kertaa laadittu niin, että ne ovat yhteiset koko Euroopan osuustoiminnalle. Eurovaalitavoitteet on valmistellut yhteinen osuustoiminnan Eurooppa-järjestö Cooperatives Europe.

Tavoitteet ovat yhteiset kaikille EU:n jäsenmaiden osuustoimintajärjestölle. Eri maissa tavoitteet nostetaan esiin ehdokkaille ja uudelleen sitten valituksi tulleille. Painoarvo tulee siitä, että unionin alueella on 176 000 osuuskuntaa, 140 miljoonaa osuuskunnan jäsentä ja ne työllistävät suoraan 4,7 miljoonaa eurooppalaista.

Uusitalo korosti Pellervon panostavan erityisesti yhteiskunnalliseen edunvalvontaan ja kertovan toiminnastaan aktiivisemmin eri sidosryhmille. Näin vaalivuonna se on tietysti erityisen tärkeää.

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.