Maisterintutkielma tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisestä

Eveliina Kokkoniemen pro gradu -tutkielma ”Suomalaisten tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisen syyt ja tavoitellut edut” valottaa uudella tavalla yhtiöittämisen taustoja ja mahdollisia hyötyjä. Aihetta on tutkittu maailmanlaajuisesti varsin vähän, Suomessa ei lainkaan. Kokkoniemen tapaustutkimus, jossa on käytetty haastattelumetodia, tuo kysymykseen lisäymmärrystä.

1980-luvun lopulta lähtien monet tuottajaosuuskunnat ovat yhtiöittäneet liiketoimintaansa. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi Atria, HK Ruokatalo, Valio, Metsäliitto, Munakunta ja Faba. Tutkimus toteaa, että tuottajaosuuskunnan ja maksimaalista voittoa tavoittelevan osakeyhtiön periaatteet eroavat toisistaan ja tästä syystä alkuperäisten jäsenten ja sijoittajien näkemykset ovat usein ristiriidassa. Tutkimus pyrki selvittämään, tukevatko haastattelutulokset aiempaa kirjallisuutta vai löytyykö eroavaisuuksia.

Haastatteluista kävi ilmi, että maitosektorilla tärkein syy yhtiöittämiselle oli markkinoilta tuleva paine, lihasektorilla markkinoilta tuleva paine sekä osuuskunnan sisäiset kysymykset. Lihasektorin yhtiöittämisiin vaikutti myös Tuottajain Lihakeskuskunnan purkaminen. Maitosektorilla etuna koettiin, että yhtiöittäminen parantaa kilpailukykyä, lihantuotantosektorilla yhtiöittäminen mahdollisti ulkoisten pääomien saamisen, rakennemuutoksen loppuun viemisen sekä osuuskunnan selviytymisen haastavista EU -jäsenyyden alkuvuosista. Maitosektorilla yhtiöittämisen haittana nähtiin paikallisen meijeritoiminnan loppuminen, lihasektorilla yhtiöittämisen mukanaan tuoman kaksoisluonteen haasteet.

Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella. Tutkimusta on tukenut Osuustoimintakeskus Pellervon Hannes Gebhardin rahasto.

Lisätietoja: osuustoimintajohtaja Kari Huhtala, puh. 040 8466 704, kari.hutala@pellervo.fi ja agrologi (AMK) Eveliina Kokkoniemi, eveliina.kokkoniemi@helsinki.fi.

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.