Maisterintutkielma tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisestä

Eveliina Kokkoniemen pro gradu -tutkielma ”Suomalaisten tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisen syyt ja tavoitellut edut” valottaa uudella tavalla yhtiöittämisen taustoja ja mahdollisia hyötyjä. Aihetta on tutkittu maailmanlaajuisesti varsin vähän, Suomessa ei lainkaan. Kokkoniemen tapaustutkimus, jossa on käytetty haastattelumetodia, tuo kysymykseen lisäymmärrystä.

1980-luvun lopulta lähtien monet tuottajaosuuskunnat ovat yhtiöittäneet liiketoimintaansa. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi Atria, HK Ruokatalo, Valio, Metsäliitto, Munakunta ja Faba. Tutkimus toteaa, että tuottajaosuuskunnan ja maksimaalista voittoa tavoittelevan osakeyhtiön periaatteet eroavat toisistaan ja tästä syystä alkuperäisten jäsenten ja sijoittajien näkemykset ovat usein ristiriidassa. Tutkimus pyrki selvittämään, tukevatko haastattelutulokset aiempaa kirjallisuutta vai löytyykö eroavaisuuksia.

Haastatteluista kävi ilmi, että maitosektorilla tärkein syy yhtiöittämiselle oli markkinoilta tuleva paine, lihasektorilla markkinoilta tuleva paine sekä osuuskunnan sisäiset kysymykset. Lihasektorin yhtiöittämisiin vaikutti myös Tuottajain Lihakeskuskunnan purkaminen. Maitosektorilla etuna koettiin, että yhtiöittäminen parantaa kilpailukykyä, lihantuotantosektorilla yhtiöittäminen mahdollisti ulkoisten pääomien saamisen, rakennemuutoksen loppuun viemisen sekä osuuskunnan selviytymisen haastavista EU -jäsenyyden alkuvuosista. Maitosektorilla yhtiöittämisen haittana nähtiin paikallisen meijeritoiminnan loppuminen, lihasektorilla yhtiöittämisen mukanaan tuoman kaksoisluonteen haasteet.

Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella. Tutkimusta on tukenut Osuustoimintakeskus Pellervon Hannes Gebhardin rahasto.

Lisätietoja: osuustoimintajohtaja Kari Huhtala, puh. 040 8466 704, kari.hutala@pellervo.fi ja agrologi (AMK) Eveliina Kokkoniemi, eveliina.kokkoniemi@helsinki.fi.

Jaa artikkeli

Lue myös

Sijoitusosuuskunta Arvo on matkalla pörssiin

Keski- ja Pohjoispohjanmaalle alueellista elinvoimaa toiminnallaan tavoitteleva osuuskunta tavoittelee osuuksiensa uudeksi kauppapaikaksi Helsingin pörssissä toimivaa First North -listaa. Siitä tulisi tämän markkinaympäristön ensimmäinen osuuskunta.

Uusi terveyskauppojen yhteisö BioPro osuuskunta luottaa kotimaisuuteen, kauppiasvetoisuuteen ja hyvään henkilökohtaiseen palveluun

Suomeen on syntynyt uusi terveyskaupan yhteisö, kun yhdeksän pitkän linjan terveystuotealan yrittäjää perustivat BioPro osuuskunnan. BioPron toiminta käynnistyi Espoossa keväällä 2022, kun ensimmäinen BioPro -nimen alla toimiva myymälä aloitti toimintansa Espoon Lippulaivassa. Tällä hetkellä kauppoja löytyy jo yhteensä 12 eri puolilla Suomea. Tammikuussa 2023 BioPro kauppiaat kokoontuivat osuuskunnan perustamiskokoukseen, jonka jälkeen yhteistoiminta pääsee virallisemmin käyntiin.