Maisterintutkielma tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisestä

Eveliina Kokkoniemen pro gradu -tutkielma ”Suomalaisten tuottajaosuuskuntien yhtiöittämisen syyt ja tavoitellut edut” valottaa uudella tavalla yhtiöittämisen taustoja ja mahdollisia hyötyjä. Aihetta on tutkittu maailmanlaajuisesti varsin vähän, Suomessa ei lainkaan. Kokkoniemen tapaustutkimus, jossa on käytetty haastattelumetodia, tuo kysymykseen lisäymmärrystä.

1980-luvun lopulta lähtien monet tuottajaosuuskunnat ovat yhtiöittäneet liiketoimintaansa. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi Atria, HK Ruokatalo, Valio, Metsäliitto, Munakunta ja Faba. Tutkimus toteaa, että tuottajaosuuskunnan ja maksimaalista voittoa tavoittelevan osakeyhtiön periaatteet eroavat toisistaan ja tästä syystä alkuperäisten jäsenten ja sijoittajien näkemykset ovat usein ristiriidassa. Tutkimus pyrki selvittämään, tukevatko haastattelutulokset aiempaa kirjallisuutta vai löytyykö eroavaisuuksia.

Haastatteluista kävi ilmi, että maitosektorilla tärkein syy yhtiöittämiselle oli markkinoilta tuleva paine, lihasektorilla markkinoilta tuleva paine sekä osuuskunnan sisäiset kysymykset. Lihasektorin yhtiöittämisiin vaikutti myös Tuottajain Lihakeskuskunnan purkaminen. Maitosektorilla etuna koettiin, että yhtiöittäminen parantaa kilpailukykyä, lihantuotantosektorilla yhtiöittäminen mahdollisti ulkoisten pääomien saamisen, rakennemuutoksen loppuun viemisen sekä osuuskunnan selviytymisen haastavista EU -jäsenyyden alkuvuosista. Maitosektorilla yhtiöittämisen haittana nähtiin paikallisen meijeritoiminnan loppuminen, lihasektorilla yhtiöittämisen mukanaan tuoman kaksoisluonteen haasteet.

Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella. Tutkimusta on tukenut Osuustoimintakeskus Pellervon Hannes Gebhardin rahasto.

Lisätietoja: osuustoimintajohtaja Kari Huhtala, puh. 040 8466 704, kari.hutala@pellervo.fi ja agrologi (AMK) Eveliina Kokkoniemi, eveliina.kokkoniemi@helsinki.fi.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Tänä vuonna vietetään jo 100. Kansainvälistä osuustoimintapäivää

Perinteisesti heinäkuun ensimmäisenä lauantaina osuuskunnat eri puolilla maailmaa viettävät kansainvälistä osuustoimintapäivää (#CoopsDay). 2.heinäkuuta 2022 juhlitaan jo 100. kerran. Kymmenen vuotta sitten vietettiin YK:n kansainvälistä osuustoimintavuotta, joka toi esiin osuuskuntien ainutlaatuisen panoksen maailman kehittämiseen. Vuoden 2022 osuustoimintapäivän tunnuslause "Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa" toistaa tutun kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 teeman.

Mari Kokko Osuustoimintakeskus Pellervon uudeksi toimitusjohtajaksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilän erityisavustaja Mari Kokko on valittu Osuustoimintakeskus Pellervon ja Pellervo Median uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävissään syyskuun 1. päivä. Päätöksen toimitusjohtajanimityksestä teki Pellervon valtuuskunta kokouksessaan Helsingin Pasilassa tiistaina 28. kesäkuuta.