Ruotsin osuuskunnille ja keskinäisille yhtiöille hallintokoodi

Ruotsissa on äskettäin julkaistu uusi hallintokoodi, jonka avulla halutaan lisätä jäsenten ja muun yhteiskunnan tietämystä osuuskunnista ja keskinäisistä yrityksistä. Uutta on, että noudata tai selitä -periaatteen sijasta koodi lähtee noudata ja selitä-periaateesta.

Koodin syntymisen taustalla on Ruotsin ”Pellervo” Svensk Kooperation, jonka mukaan uusi koodi tuo esille osuuskuntien ja keskinäisten erityispiirteitä ja liiketoiminnan logiikkaa. Itse koodi koostuu kahdeksasta periaatteesta, jotka ovat: toiminnan tarkoitus ja jäsenhyöty, demokraattiset prosessit, jäsenten osallistuminen yrityksen arvonluontiin, osuuskuntakokous, nimitysvaliokunta, hallitus, johdon palkitseminen sekä tilintarkastus, riskit ja sisäinen tarkastus.

Hallintokoodi on ensimmäinen laatuaan Ruotsissa ja kansainvälisestikin harvinaisuus. Svensk Kooperation pitää koodia luonteeltaan edelläkävijänä ja harvinaisena sen kattavuuden vuoksi; koodia voidaan soveltaa eri kokoisiin ja eri toimialojen yrityksiin.

Lisätietoa:
(på svenska) https://svenskkooperation.se/kooperativ-kod/
(in English)  https://svenskkooperation.se/new-code-governance-cooperative-mutual-enterprises/

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.