Ruotsin osuuskunnille ja keskinäisille yhtiöille hallintokoodi

Ruotsissa on äskettäin julkaistu uusi hallintokoodi, jonka avulla halutaan lisätä jäsenten ja muun yhteiskunnan tietämystä osuuskunnista ja keskinäisistä yrityksistä. Uutta on, että noudata tai selitä -periaatteen sijasta koodi lähtee noudata ja selitä-periaateesta.

Koodin syntymisen taustalla on Ruotsin ”Pellervo” Svensk Kooperation, jonka mukaan uusi koodi tuo esille osuuskuntien ja keskinäisten erityispiirteitä ja liiketoiminnan logiikkaa. Itse koodi koostuu kahdeksasta periaatteesta, jotka ovat: toiminnan tarkoitus ja jäsenhyöty, demokraattiset prosessit, jäsenten osallistuminen yrityksen arvonluontiin, osuuskuntakokous, nimitysvaliokunta, hallitus, johdon palkitseminen sekä tilintarkastus, riskit ja sisäinen tarkastus.

Hallintokoodi on ensimmäinen laatuaan Ruotsissa ja kansainvälisestikin harvinaisuus. Svensk Kooperation pitää koodia luonteeltaan edelläkävijänä ja harvinaisena sen kattavuuden vuoksi; koodia voidaan soveltaa eri kokoisiin ja eri toimialojen yrityksiin.

Lisätietoa:
(på svenska) https://svenskkooperation.se/kooperativ-kod/
(in English)  https://svenskkooperation.se/new-code-governance-cooperative-mutual-enterprises/

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.