Annukka Nikola OP Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi 11.12.2019 keskuudestaan uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Uusi puheenjohtajisto aloittaa tehtävissään 1.1.2020.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen hallintojohtaja Annukka Nikolan ja varapuheenjohtajikseen professori Markku Sotaraudan sekä toimitusjohtaja Ari Väänäsen.

OP kertoi tiedotteessaan, että viime maaliskuussa pidetyn osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti OP Ryhmä siirtyy kolmiportaiseen hallintomalliin 1.1.2020. Uudessa, kolmiportaisessa hallintomallissa keskusyhteisöllä on nykyisen sisäisen johtokunnan sijaan muista kuin keskusyhteisön johtajista koostuva hallitus, joka vastaa keskusyhteisön päätöksenteosta lukuun ottamatta säännöissä erikseen hallintoneuvoston vahvistettavaksi määrättyjä, koko OP Ryhmän kannalta merkittäviä periaatepäätöksiä.

OP Ryhmä julkisti OP Osuuskunnan uuden hallituksen ehdollisen kokoonpanon 30.10.2019. OP Osuuskunnan hallintoneuvoston nykyinen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen sekä varapuheenjohtajat Mervi Väisänen ja Olli Tarkkanen valittiin ehdollisesti OP Osuuskunnan hallitukseen, jonka nimitykset hallintoneuvosto vahvistaa uusien sääntöjen tultua voimaan vuoden 2020 alussa. Nimitykset ovat ehdollisia ja riippuvat sääntelyviranomaisen hyväksynnästä.

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.