Annukka Nikola OP Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi 11.12.2019 keskuudestaan uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Uusi puheenjohtajisto aloittaa tehtävissään 1.1.2020.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen hallintojohtaja Annukka Nikolan ja varapuheenjohtajikseen professori Markku Sotaraudan sekä toimitusjohtaja Ari Väänäsen.

OP kertoi tiedotteessaan, että viime maaliskuussa pidetyn osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti OP Ryhmä siirtyy kolmiportaiseen hallintomalliin 1.1.2020. Uudessa, kolmiportaisessa hallintomallissa keskusyhteisöllä on nykyisen sisäisen johtokunnan sijaan muista kuin keskusyhteisön johtajista koostuva hallitus, joka vastaa keskusyhteisön päätöksenteosta lukuun ottamatta säännöissä erikseen hallintoneuvoston vahvistettavaksi määrättyjä, koko OP Ryhmän kannalta merkittäviä periaatepäätöksiä.

OP Ryhmä julkisti OP Osuuskunnan uuden hallituksen ehdollisen kokoonpanon 30.10.2019. OP Osuuskunnan hallintoneuvoston nykyinen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen sekä varapuheenjohtajat Mervi Väisänen ja Olli Tarkkanen valittiin ehdollisesti OP Osuuskunnan hallitukseen, jonka nimitykset hallintoneuvosto vahvistaa uusien sääntöjen tultua voimaan vuoden 2020 alussa. Nimitykset ovat ehdollisia ja riippuvat sääntelyviranomaisen hyväksynnästä.

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.