Valtuuskunta haki konkretiaa toiveisiin Marinin hallitukselle

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n valtuuskunta kokoontui toiseen vuosittaiseen tapaamiseensa 12.-13. joulukuuta. Paikalla oli yhteensä 35 luottamushenkilöä, hallitus mukaan lukien.

Ensimmäisen päivän ohjelmassa, nk. iltakoulussa, koottiin mm. konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Sanna Marinin hallitukselle. Hallitusohjelmassahan todetaan, että osuustoimintamuotoista yritystoimintaa edistetään. Mutta mitä se tarkoittaa?  Millaisia konkretisointitoiveita Pellervon jäsenyritysten edustajilla on?

”Ohjelmassa mainitaan erikseen myös osuuskuntarakentaminen ja -asuminen sekä lainsäädännölliset muutostarpeet työn murroksessa, myös osuuskunnat huomioiden.  On tärkeää käydä keskustelua, mihin me tätä myönteistä ilmapiiriä haluamme hyödyntää”, totesi valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo avauspuheessaan.  

Kestävä kehitys käsittelyssä eri tavoin

Lisäksi iltakoulussa kuultiin oikeustieteen professori Jukka Mähösen alustus osuustoiminnan pelitilasta 2020-luvulla, jonka Mähönen sitoi vahvasti kestävän kehityksen teemoihin.

”Yritysvastuukysymykset ovat vahvasti esillä. Kyse ei ole vain ekologisesta vastuusta eikä ilmastosta. Myös sosiaalinen, taloudellinen ja eettinen vastuu mitataan. Haluamme tottakai olla osa ratkaisua kohti parempaa maailmaa”, Uusitalo kuvasi yleistä ilmapiiriä.  

Varsinaisessa kokouksessaan valtuuskunta mm. päätti hallituksen kokoonpanosta ja valtuuskunnan puheenjohtajistosta, vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä julkilausumasta valtioneuvoston Sitoumus 2050 -ohjelmassa, jossa Pellervon jäsenyritykset edistävät määrätietoisesti tasa-arvoa hallinnossaan.

Lisäksi kuultiin mm. uudistuksista Pellervon viestinnässä ja Pellervo Mediassa. PTT:n tutkija Hanna Karikallio piti esitelmän päästötavoitteista ja niiden vaikutuksista. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.